Als Bart De Wever (N-VA) wordt veroordeeld wegens inbreuk op de antiracismewet is de kans niet denkbeeldig dat hij meteen ook voor een bepaalde periode van het recht wordt ontheven om verkozen te worden. Dat schrijft Dirk Voorhoof, hoogleraar Mediarecht aan de Universiteit Gent, in een opiniestuk op DeRedactie.be. 'Een gedwongen politieke exit dus. Deze sanctiemogelijkheid staat uitdrukkelijk in de wet.'

In het stuk stelt Dirk Voorhoof de vraag of N-VA-voorzitter en burgemeester van Antwerpen Bart De Wever kan veroordeeld worden wegens zijn uitspraken over Noord-Afrikanen, Marokkanen en Berbers. 'Laat het duidelijk zijn: de antiracismewet verbiedt geen uitingen die denigrerend of stereotyperend zijn of waar mogelijks een racistisch geurtje aan zit. De wet bestraft uitingen die bewust in het openbaar aanzetten tot discriminatie, segregatie, haat of geweld jegens een groep personen of gemeenschap, wegens hun nationaliteit, afkomst, nationale of etnische afstamming of zogenaamd ras. De wetgever tilt wel zwaar aan dergelijke feiten: straffen kunnen oplopen tot fikse geldboetes en zelfs tot gevangenisstraffen van een maand tot een jaar.'

Gedwongen exit

Fred
© Fred

Dat een gedwongen exit mogelijk is - De Wever zei te stoppen met politiek bij veroordeling - weet Voorhoof uit de zaak Daniel Féret, de voormalige lijsttrekker van het Belgische Front National. Die werd in 2006 door het Brusselse Hof van Beroep veroordeeld voor aanzetten tot racisme en vreemdelingenhaat. Volgens Féret was dat in strijd met de politieke expressievrijheid. Niet zo volgens ook het Europees Hof van de Mensenrechten in Straatsburg, schrijft Voorhoof. 'Volgens het Hof mag van politici verwacht worden dat zij bevolkingsgroepen niet tegen elkaar opzetten en geen haatgevoelens zaaien onder de diverse bevolkingsgroepen. Een racistisch discours dat de waardigheid en de veiligheid van groepen in de samenleving aantast, kan niet door de beugel.'

'Er zal, in geval van beoordeling, rekening gehouden worden met het voornemen, de inhoud, de formulering en de impact van De Wevers uitspraken'

Daarmee is nog niet gezegd dat De Wever zal veroordeeld worden in toepassing van de antiracismewet, meent Voorhoof. 'Zover is het duidelijk nog niet. Vraag is immers of de klacht zal doorverwezen worden, of er een opheffing komt van de parlementaire onschendbaarheid van De Wever (zoals ook gebeurde in de zaak Féret, al sleepte die procedure wel enkele jaren aan) en of dan ook nog finaal een rechtscollege de uitspraken van De Wever als aanzet tot racisme of discriminatie zal beoordelen.'

Voorhoof wijst erop dat de uitspraken van De Wever in geval van beoordeling in hun context bekeken moeten worden 'en zal rekening gehouden worden met het voornemen, de inhoud, de formulering en de impact ervan.'

'Bij Féret ging het om een herhaald oproepen tot effectieve discriminatie van niet-Europese vreemdelingen. De uitspraken van De Wever in Terzake hebben dergelijke strekking niet. Maar dat wil niet zeggen dat ze daarom zonneklaar buiten de toepassing van de antiracismewet vallen.'

'Snel klaarheid nodig'

Voorhoof verlangt snel klaarheid van Justitie. 'Zonder nog meer verbaal geweld, dreigementen of haantjesgedrag dus van de betrokkenen. Een stevig debat moet kunnen, maar met meer wederzijds respect. Voor een burgemeester zou dit vanzelfsprekend moeten zijn.'

In het stuk stelt Dirk Voorhoof de vraag of N-VA-voorzitter en burgemeester van Antwerpen Bart De Wever kan veroordeeld worden wegens zijn uitspraken over Noord-Afrikanen, Marokkanen en Berbers. 'Laat het duidelijk zijn: de antiracismewet verbiedt geen uitingen die denigrerend of stereotyperend zijn of waar mogelijks een racistisch geurtje aan zit. De wet bestraft uitingen die bewust in het openbaar aanzetten tot discriminatie, segregatie, haat of geweld jegens een groep personen of gemeenschap, wegens hun nationaliteit, afkomst, nationale of etnische afstamming of zogenaamd ras. De wetgever tilt wel zwaar aan dergelijke feiten: straffen kunnen oplopen tot fikse geldboetes en zelfs tot gevangenisstraffen van een maand tot een jaar.'Dat een gedwongen exit mogelijk is - De Wever zei te stoppen met politiek bij veroordeling - weet Voorhoof uit de zaak Daniel Féret, de voormalige lijsttrekker van het Belgische Front National. Die werd in 2006 door het Brusselse Hof van Beroep veroordeeld voor aanzetten tot racisme en vreemdelingenhaat. Volgens Féret was dat in strijd met de politieke expressievrijheid. Niet zo volgens ook het Europees Hof van de Mensenrechten in Straatsburg, schrijft Voorhoof. 'Volgens het Hof mag van politici verwacht worden dat zij bevolkingsgroepen niet tegen elkaar opzetten en geen haatgevoelens zaaien onder de diverse bevolkingsgroepen. Een racistisch discours dat de waardigheid en de veiligheid van groepen in de samenleving aantast, kan niet door de beugel.'Daarmee is nog niet gezegd dat De Wever zal veroordeeld worden in toepassing van de antiracismewet, meent Voorhoof. 'Zover is het duidelijk nog niet. Vraag is immers of de klacht zal doorverwezen worden, of er een opheffing komt van de parlementaire onschendbaarheid van De Wever (zoals ook gebeurde in de zaak Féret, al sleepte die procedure wel enkele jaren aan) en of dan ook nog finaal een rechtscollege de uitspraken van De Wever als aanzet tot racisme of discriminatie zal beoordelen.'Voorhoof wijst erop dat de uitspraken van De Wever in geval van beoordeling in hun context bekeken moeten worden 'en zal rekening gehouden worden met het voornemen, de inhoud, de formulering en de impact ervan.''Bij Féret ging het om een herhaald oproepen tot effectieve discriminatie van niet-Europese vreemdelingen. De uitspraken van De Wever in Terzake hebben dergelijke strekking niet. Maar dat wil niet zeggen dat ze daarom zonneklaar buiten de toepassing van de antiracismewet vallen.'Voorhoof verlangt snel klaarheid van Justitie. 'Zonder nog meer verbaal geweld, dreigementen of haantjesgedrag dus van de betrokkenen. Een stevig debat moet kunnen, maar met meer wederzijds respect. Voor een burgemeester zou dit vanzelfsprekend moeten zijn.'