'Gezien de huidige cijfers en de filezwaarte tijdens de daguren streeft de Vlaamse Regering ernaar om in overleg met de betrokken sector een deel van het vrachtverkeer via een verlaagd tarief van de kilometerheffing te sturen naar uren waarbij de intensiteit van personenwagens kleiner is,' zo staat te lezen.

'Concreet bekijken we dus of, hoe en waar we vrachtverkeer vooral 's nachts kunnen laten rijden in plaats van in de file-uren. We zorgen waar mogelijk voor extra steun in de vorm van beveiligde vrachtwagenparkings langs de autosnelwegen.'

Reactie sectorfederatie Transport & Logistiek Vlaanderen

Sectororganisatie Transport & Logistiek Vlaanderen reageerde meteen teleurgesteld dat er na de kilometerheffing voor vrachtvervoer geen kilometerheffing voor personenwagens volgt.

'Ondoordacht en naïef', luidt het verdict. 'Als dat de oplossing was, hadden we er al voor gezorgd.' Volgens topman Lode Verkinderen willen de transporteurs net graag de filedrukte overdag vermijden, maar kunnen ze kunnen 's nachts zo goed als nergens laden of lossen. 'Een licht verlaagde kilometerheffing zal de klant niet overtuigen om 's nachts open te blijven.'

En Transport & Logistiek Vlaanderen is daarbij vooral teleurgesteld dat er geen slimme kilometerheffing komt voor alle voertuigen. Iedereen moet bijdragen volgens het verbruik van het wegennet, klinkt het, om de files aan te pakken. Anderzijds juicht TLV de beloofde investeringen in de weginfrastructuur toe.

Combimobiliteit

Verder bevat het regeerakkoord weinig concrete maatregelen in de strijd tegen het toenemende fileleed, maar kijkt het naar 'duurzame modi zoals openbaar vervoer en fiets' als een 'weg uit de file'.

Het regeerakkoord belooft 'een sterk investeringsbeleid gericht op combimobiliteit die burgers en bedrijven in staat stelt om vlot over te schakelen tussen verschillende vervoersmiddelen en de reistijd te verminderen.'

'De focus van het investeringsbeleid ligt op het woon-werk en woon-schoolverkeer. Het aandeel duurzame modi, eigen of via deelsystemen, en met collectief vervoer of taxi moet voor heel Vlaanderen toenemen tot minstens 40 procent. Ook de vervoersregio's krijgen deze doelstelling inzake ambitieuze modal shift. Voor de vervoersregio's Vlaamse Rand, Antwerpen en Gent streven we zelfs naar een aandeel van duurzame modi van minstens 50 procent.'

De Lijn

Wat het openbaar vervoer betreft, zijn een gegarandeerde dienstverlening, extra aanbod en meer stiptheid de doelstellingen.

Er wordt ook een nieuwe stap richting liberalisering van de markt gezet. 'De Lijn blijft, mits het succesvol doorstaan van een benchmark in 2020, ook de interne operator in Vlaanderen voor de exploitatie van het nieuwe vraaggestuurde kern- en aanvullend net. In de tweede helft van deze regeerperiode zal er in één vervoersregio een pilootproject worden opgezet om daar via tendering een operator voor het net aan te duiden. We onderzoeken tevens hoe we de drempels in de regelgeving kunnen wegwerken voor private vervoersinitiatieven.'

'Een betere dienstverlening betekent ook een zekere dienstverlening. De regering zal De Lijn opdragen om - na overleg met sociale partners - verdere stappen te zetten met betrekking tot het aanbieden van gegarandeerde dienstverlening.'

Jambon I houdt er ook aan dat 'ten laatste in 2025 de stadskernen enkel nog emissievrij bediend worden' en dat 'ten laatste vóór 2035 alle bussen in heel Vlaanderen emissievrij rijden'.

Onteigenen

Maandag raakte al bekend dat de investeringen in fietsinfrastructuur verdubbelen van 150 miljoen euro in 2019 tot 300 miljoen euro.

Wat de investeringen in openbare werken betreft, wil Jambon I ' blijven werk maken van een betere afstemming met de procedures inzake omgevingsbeleid. Ook de procedures inzake grondverwerving en onteigening worden verbeterd om er onder meer voor te zorgen dat er sneller kopen worden doorgehakt. Te vaak komen broodnodige investeringen in verkeersveiligheid en fietsinfrastructuur immers niet tot realisatie wegens aanslepende procedures of door te trage grondverwerving.'

Verkeersveiligheid

Steden en gemeenten krijgen de mogelijkheid om GAS-boetes voor beperkte snelheidsovertredingen in zone 30 en zone 50 uit te vaardigen en te handhaven met eigen infrastructuur.

'Zo plukken gemeenten de vruchten van investeringen in verkeersveiligheid zonder dat zware overtreders strafrechtelijke vervolging kunnen ontglippen. Op gewestwegen zet Vlaanderen de installatie van trajectcontroles voort.'

'Gezien de huidige cijfers en de filezwaarte tijdens de daguren streeft de Vlaamse Regering ernaar om in overleg met de betrokken sector een deel van het vrachtverkeer via een verlaagd tarief van de kilometerheffing te sturen naar uren waarbij de intensiteit van personenwagens kleiner is,' zo staat te lezen. 'Concreet bekijken we dus of, hoe en waar we vrachtverkeer vooral 's nachts kunnen laten rijden in plaats van in de file-uren. We zorgen waar mogelijk voor extra steun in de vorm van beveiligde vrachtwagenparkings langs de autosnelwegen.'CombimobiliteitVerder bevat het regeerakkoord weinig concrete maatregelen in de strijd tegen het toenemende fileleed, maar kijkt het naar 'duurzame modi zoals openbaar vervoer en fiets' als een 'weg uit de file'. Het regeerakkoord belooft 'een sterk investeringsbeleid gericht op combimobiliteit die burgers en bedrijven in staat stelt om vlot over te schakelen tussen verschillende vervoersmiddelen en de reistijd te verminderen.''De focus van het investeringsbeleid ligt op het woon-werk en woon-schoolverkeer. Het aandeel duurzame modi, eigen of via deelsystemen, en met collectief vervoer of taxi moet voor heel Vlaanderen toenemen tot minstens 40 procent. Ook de vervoersregio's krijgen deze doelstelling inzake ambitieuze modal shift. Voor de vervoersregio's Vlaamse Rand, Antwerpen en Gent streven we zelfs naar een aandeel van duurzame modi van minstens 50 procent.'De LijnWat het openbaar vervoer betreft, zijn een gegarandeerde dienstverlening, extra aanbod en meer stiptheid de doelstellingen. Er wordt ook een nieuwe stap richting liberalisering van de markt gezet. 'De Lijn blijft, mits het succesvol doorstaan van een benchmark in 2020, ook de interne operator in Vlaanderen voor de exploitatie van het nieuwe vraaggestuurde kern- en aanvullend net. In de tweede helft van deze regeerperiode zal er in één vervoersregio een pilootproject worden opgezet om daar via tendering een operator voor het net aan te duiden. We onderzoeken tevens hoe we de drempels in de regelgeving kunnen wegwerken voor private vervoersinitiatieven.''Een betere dienstverlening betekent ook een zekere dienstverlening. De regering zal De Lijn opdragen om - na overleg met sociale partners - verdere stappen te zetten met betrekking tot het aanbieden van gegarandeerde dienstverlening.'Jambon I houdt er ook aan dat 'ten laatste in 2025 de stadskernen enkel nog emissievrij bediend worden' en dat 'ten laatste vóór 2035 alle bussen in heel Vlaanderen emissievrij rijden'.OnteigenenMaandag raakte al bekend dat de investeringen in fietsinfrastructuur verdubbelen van 150 miljoen euro in 2019 tot 300 miljoen euro.Wat de investeringen in openbare werken betreft, wil Jambon I ' blijven werk maken van een betere afstemming met de procedures inzake omgevingsbeleid. Ook de procedures inzake grondverwerving en onteigening worden verbeterd om er onder meer voor te zorgen dat er sneller kopen worden doorgehakt. Te vaak komen broodnodige investeringen in verkeersveiligheid en fietsinfrastructuur immers niet tot realisatie wegens aanslepende procedures of door te trage grondverwerving.'VerkeersveiligheidSteden en gemeenten krijgen de mogelijkheid om GAS-boetes voor beperkte snelheidsovertredingen in zone 30 en zone 50 uit te vaardigen en te handhaven met eigen infrastructuur. 'Zo plukken gemeenten de vruchten van investeringen in verkeersveiligheid zonder dat zware overtreders strafrechtelijke vervolging kunnen ontglippen. Op gewestwegen zet Vlaanderen de installatie van trajectcontroles voort.'