"De eerste gegevens van het digitaal portret tonen aan dat er voornamelijk bij laaggeschoolden, oudere werkzoekenden en werkzoekenden met een taalachterstand nog veel werk aan de digitale winkel is", zegt Van Eetvelde. "Als we bijvoorbeeld kijken naar de toegang tot een e-mailadres scoren zij veel lager dan gemiddeld. 66% van de laaggeschoolden is bereikbaar via e-mail, bij 55-plussers daalt dat percentage naar 63% en bij mensen met een taalachterstand zelfs naar 58%". De meest voorkomende reden voor het niet opgeven van een e-mailadres is schroom of onkunde om met de computer te werken. Maar liefst 15.760 personen kruisten in 2017 deze optie aan. "Minstens 7 % van het totaal aantal werkzoekenden kampt dus met een digitale achterstand. Het is in hun belang en in het algemeen belang dat ze zich zo snel mogelijk digitaal bijscholen", zegt Van Eetvelde. (Belga)

"De eerste gegevens van het digitaal portret tonen aan dat er voornamelijk bij laaggeschoolden, oudere werkzoekenden en werkzoekenden met een taalachterstand nog veel werk aan de digitale winkel is", zegt Van Eetvelde. "Als we bijvoorbeeld kijken naar de toegang tot een e-mailadres scoren zij veel lager dan gemiddeld. 66% van de laaggeschoolden is bereikbaar via e-mail, bij 55-plussers daalt dat percentage naar 63% en bij mensen met een taalachterstand zelfs naar 58%". De meest voorkomende reden voor het niet opgeven van een e-mailadres is schroom of onkunde om met de computer te werken. Maar liefst 15.760 personen kruisten in 2017 deze optie aan. "Minstens 7 % van het totaal aantal werkzoekenden kampt dus met een digitale achterstand. Het is in hun belang en in het algemeen belang dat ze zich zo snel mogelijk digitaal bijscholen", zegt Van Eetvelde. (Belga)