Het jaar 2016 was volgens minister Sophie Wilmès, in gesprek met TerZake, moeilijk omwille van de migratiecrisis en de aanslagen. Beide gebeurtenissen "hebben onze economie aangetast en hebben betekenisvolle extra middelen gevergd", zegt ze. In TerZake verklaarde Europees Commissaris Marianne Thyssen dat de Europese Commissie daar rekening mee houdt. "Maar zelfs als dat wordt verrekend, dan nog zitten we in moeilijke papieren en dus moet er echt een extra inspanning gebeuren".

Minister Wilmès is er zich naar eigen zeggen van bewust dat de toestand van de overheidsschuld de Europese Commissie zorgen baart. Maar zoals ze reeds in mei zei, is "de vereiste verbetering om de Europese criteria te respecteren voor 2016 haalbaar noch wenselijk".

'Rekening houden met realiteit'

Voor 2017 kijkt Europa met een meer gunstige blik naar ons land, aldus Wilmès. De Commissie meent immers dat de verbetering van het structureel saldo volgend jaar overeenstemt met de Europese regels, en dat ondanks een onzekere macro-economische context. De structurele maatregelen die de regering besliste (flexibilisering van de arbeidstijd, hervorming van de wet van 1996, enzovoort) sluiten volgens Wilmès aan bij de Europese aanbevelingen. De minister pleit weliswaar voor de begrotingssanering, maar herinnert er meteen aan dat de regering, omwille van het uitzonderlijke karakter van dit jaar, ervoor gekozen heeft geen extra maatregelen te nemen die op de relance van de economie en de verbetering van de koopkracht zouden hebben gewogen. In TerZake herhaalde minister Wilmès dat een begrotingsevenwicht in 2018 of 2019 voor haar niet echt noodzakelijk is. De regering werkt voort aan de verbetering van de overheidsfinanciën, maar bij het ritme en tempo wordt rekening gehouden met de realiteit, zei Wilmès.

(Belga/RR)

Het jaar 2016 was volgens minister Sophie Wilmès, in gesprek met TerZake, moeilijk omwille van de migratiecrisis en de aanslagen. Beide gebeurtenissen "hebben onze economie aangetast en hebben betekenisvolle extra middelen gevergd", zegt ze. In TerZake verklaarde Europees Commissaris Marianne Thyssen dat de Europese Commissie daar rekening mee houdt. "Maar zelfs als dat wordt verrekend, dan nog zitten we in moeilijke papieren en dus moet er echt een extra inspanning gebeuren". Minister Wilmès is er zich naar eigen zeggen van bewust dat de toestand van de overheidsschuld de Europese Commissie zorgen baart. Maar zoals ze reeds in mei zei, is "de vereiste verbetering om de Europese criteria te respecteren voor 2016 haalbaar noch wenselijk". Voor 2017 kijkt Europa met een meer gunstige blik naar ons land, aldus Wilmès. De Commissie meent immers dat de verbetering van het structureel saldo volgend jaar overeenstemt met de Europese regels, en dat ondanks een onzekere macro-economische context. De structurele maatregelen die de regering besliste (flexibilisering van de arbeidstijd, hervorming van de wet van 1996, enzovoort) sluiten volgens Wilmès aan bij de Europese aanbevelingen. De minister pleit weliswaar voor de begrotingssanering, maar herinnert er meteen aan dat de regering, omwille van het uitzonderlijke karakter van dit jaar, ervoor gekozen heeft geen extra maatregelen te nemen die op de relance van de economie en de verbetering van de koopkracht zouden hebben gewogen. In TerZake herhaalde minister Wilmès dat een begrotingsevenwicht in 2018 of 2019 voor haar niet echt noodzakelijk is. De regering werkt voort aan de verbetering van de overheidsfinanciën, maar bij het ritme en tempo wordt rekening gehouden met de realiteit, zei Wilmès.(Belga/RR)