'Ik zie Patricia nog altijd voor mijn deur staan', vertelt Johan Van Overtveldt (N-VA). Tien jaar geleden was de huidige minister van Financiën directeur van de werkgeversorganisatie VKW. 'Patricia werkte in het bedrijfsrestaurant, en enkele dagen nadat de grote Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers op 15 september 2008 over de kop was gegaan, klopte ze met tranen in de ogen bij me aan: "Wat gebeurt er? Gaan we nu alles verliezen? Wij hebben maar een beetje spaargeld! En wat gaat er met ons huis gebeuren? En mijn job? En met de job van mijn man?" Zoals zoveel mensen was ze in paniek. Mensen vreesden dat er nog banken failliet zouden gaan, en dat ze alles zouden kwijtspelen.'
...