Met de alarmerende coronacijfers en het gerommel bij de VRT heeft jeugd- en mediaminister Benjamin Dalle (CD&V) de handen vol. Bovendien is hij bevoegd voor Brussel. Als Vlaamse Brusselaar zag hij met lede ogen aan hoe de situatie ontspoorde. 'Het is pijnlijk vast te stellen dat de hele Brusselse cultuursector vorige week op slot ging terwijl de alarmsignalen er in de zomer er al waren. Ik mis motiverend leiderschap en heldere communicatie in onze hoofdstad.'
...

Met de alarmerende coronacijfers en het gerommel bij de VRT heeft jeugd- en mediaminister Benjamin Dalle (CD&V) de handen vol. Bovendien is hij bevoegd voor Brussel. Als Vlaamse Brusselaar zag hij met lede ogen aan hoe de situatie ontspoorde. 'Het is pijnlijk vast te stellen dat de hele Brusselse cultuursector vorige week op slot ging terwijl de alarmsignalen er in de zomer er al waren. Ik mis motiverend leiderschap en heldere communicatie in onze hoofdstad.'Experts pleiten voor een nieuwe lockdown. Hoe wilt u de jeugd ontzien in deze nieuwe fase? Benjamin Dalle: Tijdens de eerste lockdown hebben we fouten gemaakt die we nu niet meer mogen maken. Ik ben verheugd dat we de scholen openlaten, weliswaar met een korte verlenging van de herfstvakantie. Het contact met leeftijdgenoten is belangrijk. 'Awel', de telefonische en online hulplijn voor kinderen en jongeren, zag tijdens de lockdown een enorme toename van het aantal oproepen. Het ging over mentale problemen, zelfverminking, familiaal geweld... Ik vrees opnieuw voor heel veel problemen bij kinderen en jongeren. Bij de eerste golf gingen zelfs de speelpleintjes dicht met rood-witte linten. Belooft u dat dat niet meer zal gebeuren? Dalle: (aarzelt) Met deze snel veranderende situatie is het moeilijk om dat te beloven. Maar ik sta erop, het is een prioriteit. Ik ben ervan overtuigd dat de openbare ruimte geen deel is van het probleem, maar van de oplossing. Al moet je natuurlijk ingrijpen bij samenscholingen.Bereikt de informatie over het virus de jongeren wel? Dalle: Veel jongeren lezen geen kranten en volgen nieuws via sociale media. We zijn blij dat er veel influencers bereid zijn om mee de regels te verspreiden.Over media gesproken: u bent verantwoordelijk voor de VRT, waar het hevig stormt. Een doorlichting van Audit Vlaanderen was vernietigend, bijvoorbeeld over procedures rond openbare aanbestedingen. Waarom wordt dat rapport niet openbaar gemaakt? Dalle: Ik heb Vlaams Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) gezegd dat de parlementsleden het mochten inkijken. Meer kan ik niet doen. Bij het vrijgeven van sommige details van contracten riskeer ik schadeclaims. Het gaat ook over privacy. U zult de openbare omroep jaarlijks laten doorlichten. Zullen die audits wel raadpleegbaar zijn?Dalle: Ja. Audit Vlaanderen heeft negen aanbevelingen geformuleerd en we gaan die letterlijk overnemen in de nieuwe beheersovereenkomst. Vanaf nu wordt jaarlijks gekeken hoe die worden opgevolgd.U weigert wel een financiële sanctie te koppelen aan de niet-naleving ervan.Dalle: Ik ga ervan uit dat die afspraken worden nageleefd. Trouwens, het parlement stemt elk jaar over de begroting van de VRT. Dat is ons krachtigste wapen. Ik neem aan dat we dat niet nodig zullen hebben. In sommige landen is bekend hoeveel schermgezichten verdienen. Moet de VRT dat ook nastreven?Dalle: Ik sta erop dat transparantie een belangrijk luik wordt in de nieuwe beheersovereenkomst. Tegelijk zijn er dingen die niet vrijgegeven worden uit respect voor de privacy. Je kunt wel de schalen en de grootteorde van budgetten vrijgeven. De Vlaamse belastingbetaler heeft daar recht op. Soms lijkt het alsof de VRT met miljoenencontracten werkt, maar dat is niet het geval.