Paasch is daarmee de eerste minister-president die na de verkiezingen van 26 mei bij de koning de eed mag afleggen. Daarbij moet gezegd worden dat al drie dagen na de stembusslag de uittredende meerderheid in de Duitstalige gemeenschap beslist had om de coalitie voort te zetten, ondanks het verlies van een zetel door de liberalen. De vier uittredende ministers - Oliver Paasch (ProDG), Harald Mollers (ProDG), Antonios Antoniadis (SP) en Isabelle Weykmans (PFF) - blijven op post, maar er zijn wat verschuivingen in de bevoegdheden. Zo wordt minister-president Paasch onder meer bevoegd voor Lokale Besturen, Financiën, Begroting, Binnen- en Buitenlandse Betrekkingen, Infrastructuur, de sociaal-economische raad, de Europese programma's, Institutionele Hervormingen en de bescherming van klimaat en biodiversiteit. Antonios Antoniadis is minister van Sociale Zaken, Gezin, Senioren, Gezondheid, Demografische Ontwikkelingen en de nieuwe bevoegdheden: Huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Energie. Isabelle Weykmans wordt minister van Werk, Cultuur, Jeugd, Media en Digitalisering en Harald Mollers van Onderwijs, Opleiding, Wetenschappelijk Onderzoek, Kinderopvang en Middenstand. De 25 parlementsleden legden gisteren de eed af. (Belga)

Paasch is daarmee de eerste minister-president die na de verkiezingen van 26 mei bij de koning de eed mag afleggen. Daarbij moet gezegd worden dat al drie dagen na de stembusslag de uittredende meerderheid in de Duitstalige gemeenschap beslist had om de coalitie voort te zetten, ondanks het verlies van een zetel door de liberalen. De vier uittredende ministers - Oliver Paasch (ProDG), Harald Mollers (ProDG), Antonios Antoniadis (SP) en Isabelle Weykmans (PFF) - blijven op post, maar er zijn wat verschuivingen in de bevoegdheden. Zo wordt minister-president Paasch onder meer bevoegd voor Lokale Besturen, Financiën, Begroting, Binnen- en Buitenlandse Betrekkingen, Infrastructuur, de sociaal-economische raad, de Europese programma's, Institutionele Hervormingen en de bescherming van klimaat en biodiversiteit. Antonios Antoniadis is minister van Sociale Zaken, Gezin, Senioren, Gezondheid, Demografische Ontwikkelingen en de nieuwe bevoegdheden: Huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Energie. Isabelle Weykmans wordt minister van Werk, Cultuur, Jeugd, Media en Digitalisering en Harald Mollers van Onderwijs, Opleiding, Wetenschappelijk Onderzoek, Kinderopvang en Middenstand. De 25 parlementsleden legden gisteren de eed af. (Belga)