De reclame, waarin een man zijn vrouw slaat omdat zijn hamburger in het verkeerde doosje zit, veroorzaakt ophef. Bij de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP) kwamen al om en bij de 300 klachten binnen. De instelling gaat na of de reclame voldoet aan de regels van de reclame-ethiek. JEP behandelt de klacht binnen de tien dagen en kan beslissen de campagne te laten aanpassen of de verspreiding volledig stop te zetten. Maar ook het IGVM kreeg al verschillende meldingen van burgers binnen, weet minister Muylle. Samen met de JEP zal het IVGM het concrete dossier opvolgen. Concreet bekijkt de instelling of de campagne onder de Genderwet valt. De minister zelf is alvast ook niet te spreken over de reclame. "Het leed van mensen wordt misbruikt voor commerciële doelen. Partnergeweld wordt hierdoor volledig gebanaliseerd, terwijl het nog steeds een zeer aanwezige problematiek is in België", vindt Muylle. Rond de 120 Belgen per dag doen aangifte van partnergeweld - zowel fysiek als psychisch geweld. In de meeste gevallen zijn de daders mannen en de slachtoffers vrouwen. In 2016 registreerde de politie 26.643 aangiftes voor intrafamiliaal geweld. Muylle belooft het thema partnergeweld hoog op de agenda te houden. Tijdens de voorbije legislatuur was het een prioriteit binnen het Nationaal Actieplan Gendergerelateerd Geweld. "Mijn diensten werken vandaag aan de voorbereidingen voor een nieuw actieplan, waarmee de volgende regering hopelijk snel aan de slag kan", aldus de CD&V-politica. (Belga)

De reclame, waarin een man zijn vrouw slaat omdat zijn hamburger in het verkeerde doosje zit, veroorzaakt ophef. Bij de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP) kwamen al om en bij de 300 klachten binnen. De instelling gaat na of de reclame voldoet aan de regels van de reclame-ethiek. JEP behandelt de klacht binnen de tien dagen en kan beslissen de campagne te laten aanpassen of de verspreiding volledig stop te zetten. Maar ook het IGVM kreeg al verschillende meldingen van burgers binnen, weet minister Muylle. Samen met de JEP zal het IVGM het concrete dossier opvolgen. Concreet bekijkt de instelling of de campagne onder de Genderwet valt. De minister zelf is alvast ook niet te spreken over de reclame. "Het leed van mensen wordt misbruikt voor commerciële doelen. Partnergeweld wordt hierdoor volledig gebanaliseerd, terwijl het nog steeds een zeer aanwezige problematiek is in België", vindt Muylle. Rond de 120 Belgen per dag doen aangifte van partnergeweld - zowel fysiek als psychisch geweld. In de meeste gevallen zijn de daders mannen en de slachtoffers vrouwen. In 2016 registreerde de politie 26.643 aangiftes voor intrafamiliaal geweld. Muylle belooft het thema partnergeweld hoog op de agenda te houden. Tijdens de voorbije legislatuur was het een prioriteit binnen het Nationaal Actieplan Gendergerelateerd Geweld. "Mijn diensten werken vandaag aan de voorbereidingen voor een nieuw actieplan, waarmee de volgende regering hopelijk snel aan de slag kan", aldus de CD&V-politica. (Belga)