Dat de toekomstige regeringspartijen graag wilden uitpakken met een minimumpensioen van 1.500 euro was bekend. Nu blijkt dat het om netto-bedragen te gaan, in de buurt dus van 1.500. Er is sprake van een geleidelijke optrekking, zonder te preciseren. Er is wel nood aan 45 jaar loopbaan voor dat bedrag. In geval van een onvolledige loopbaan wordt dit bedrag pro rata verminderd met het verschil tussen 45 jaar en de loopbaan. Naast hogere minimumpensioenen is ook een verbetering gepland van de uitkeringen van de andere gepensioneerden. Zelfstandigen moeten bovendien op dezelfde manier een pensioen kunnen opbouwen als de werknemers. De toekomstige regeringspartijen willen ook een deeltijds pensioen realiseren, toegankelijk voor alle werknemers. Er wordt ook een pensioenbonus ingevoerd. Wie langer werkt, zal meer pensioenrechten opbouwen. Er wordt ook gekeken naar de betaalbaarheid van de pensioenen, met het oog op de toenemende vergrijzing. Daarom zal de toekomstige minister van Pensioenen werken aan hervormingen. Tegen september volgend jaar moet een concreet voorstel volgen. Daarbij is "voor toekomstige gepensioneerden" sprake van -behalve een minimumloopbaanduur voor het minimumpensioen van 30 jaar- de invoering van een voorwaarde van "effectieve tewerkstelling van een nog te bepalen omvang of een equivalente maatregel". Vandaag tellen voor de pensioenberekening nog allerlei gelijkgestelde periodes mee, zoals werkloosheid, ziekte of ouderschapsverlof. (Belga)

Dat de toekomstige regeringspartijen graag wilden uitpakken met een minimumpensioen van 1.500 euro was bekend. Nu blijkt dat het om netto-bedragen te gaan, in de buurt dus van 1.500. Er is sprake van een geleidelijke optrekking, zonder te preciseren. Er is wel nood aan 45 jaar loopbaan voor dat bedrag. In geval van een onvolledige loopbaan wordt dit bedrag pro rata verminderd met het verschil tussen 45 jaar en de loopbaan. Naast hogere minimumpensioenen is ook een verbetering gepland van de uitkeringen van de andere gepensioneerden. Zelfstandigen moeten bovendien op dezelfde manier een pensioen kunnen opbouwen als de werknemers. De toekomstige regeringspartijen willen ook een deeltijds pensioen realiseren, toegankelijk voor alle werknemers. Er wordt ook een pensioenbonus ingevoerd. Wie langer werkt, zal meer pensioenrechten opbouwen. Er wordt ook gekeken naar de betaalbaarheid van de pensioenen, met het oog op de toenemende vergrijzing. Daarom zal de toekomstige minister van Pensioenen werken aan hervormingen. Tegen september volgend jaar moet een concreet voorstel volgen. Daarbij is "voor toekomstige gepensioneerden" sprake van -behalve een minimumloopbaanduur voor het minimumpensioen van 30 jaar- de invoering van een voorwaarde van "effectieve tewerkstelling van een nog te bepalen omvang of een equivalente maatregel". Vandaag tellen voor de pensioenberekening nog allerlei gelijkgestelde periodes mee, zoals werkloosheid, ziekte of ouderschapsverlof. (Belga)