Volgens het parket van Bergen zaten in het busje met Mawda niet enkel twee gezinnen met samen vier kinderen, maar nog drie andere minderjarigen zonder familie. Een omzendbrief van de regering van eind 2016 verplicht elke politiedienst of administratie om in zo'n geval de Dienst Voogdij van de FOD Justitie op de hoogte te brengen, maar dat is niet gebeurd.

Vanwege hun kwetsbaarheid hebben niet-begeleide minderjarigen recht op bescherming, waarbij een voogd wordt aangesteld die samen met de jongere op zoek gaat naar een opvangcentrum. Maar tussen het incident en het moment dat alle inzittenden zijn vrijgelaten, wist de Dienst Voogdij van niets.

De dienst ontdekte het na vragen van De Morgen. Volgens de federale politie was de lokale politie van Bergen bevoegd voor de administratieve afhandeling na het incident. De Bergense politie zoekt uit waarom ze de dienst niet heeft gecontacteerd. Hulpverleners vonden twee van hen terug in Duinkerke, een andere is spoorloos.

Volgens het parket van Bergen zaten in het busje met Mawda niet enkel twee gezinnen met samen vier kinderen, maar nog drie andere minderjarigen zonder familie. Een omzendbrief van de regering van eind 2016 verplicht elke politiedienst of administratie om in zo'n geval de Dienst Voogdij van de FOD Justitie op de hoogte te brengen, maar dat is niet gebeurd. Vanwege hun kwetsbaarheid hebben niet-begeleide minderjarigen recht op bescherming, waarbij een voogd wordt aangesteld die samen met de jongere op zoek gaat naar een opvangcentrum. Maar tussen het incident en het moment dat alle inzittenden zijn vrijgelaten, wist de Dienst Voogdij van niets. De dienst ontdekte het na vragen van De Morgen. Volgens de federale politie was de lokale politie van Bergen bevoegd voor de administratieve afhandeling na het incident. De Bergense politie zoekt uit waarom ze de dienst niet heeft gecontacteerd. Hulpverleners vonden twee van hen terug in Duinkerke, een andere is spoorloos.