Vorige week lekte de nota uit die N-VA als basis wil gebruiken voor het luik inburgering en integratie in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. De tekst voert een streng integratietraject in, dat deels door de inburgeraar zelf moet worden betaald. Hij moet Nederlands leren tot op het niveau B1 en ook aantonen dat hij zich onze cultuur heeft eigen gemaakt, met inbegrip van de nieuwe Vlaamse canon. Als de inburgeraar zijn verplichtingen niet nakomt, volgt er een boete of kan de DVZ de verblijfstitel van de persoon in kwestie aanpassen.

Vlaanderen wil ook proactief een advies bezorgen aan de Dienst Vreemdelingenzaken met het oog op een beslissing over het al dan niet verlengen van de verblijfstitel van de inburgeraar. De nota focust te veel op repressieve maatregelen, vindt het Minderhedenforum. Volgens de belangenvereniging zit de marge voor verbetering vooral in het wegwerken van wachtlijsten, het versterken van laagdrempeligheid en het verbeteren van het aanbod voor de meest kwetsbaren onder de nieuwkomers. Een geslaagd inburgeringstraject, bekroond met een attest, biedt vandaag weinig tot geen meerwaarde voor de arbeidsmarktparticipatie van nieuwkomers, voert het forum aan.

'De voorgestelde verplichte inschrijving bij VDAB volstaat niet om dat te verhelpen. Een groot deel van de werkzoekende nieuwkomers is immers niet prioritair voor VDAB omdat ze geen uitkering genieten.' Echte integratie gaat over participatie, vindt de organisatie. Bijvoorbeeld op de woningmarkt. Er moeten geen repressieve maatregelen komen zoals een verplicht taalniveau voor sociale woningen. Er moeten vooral meer sociale woningen worden gebouwd, die oog hebben voor de specifieke noden van nieuwkomers en hun gezinsgrootte. Op de private huurmarkt moet beter worden opgetreden tegen discriminatie.

Vorige week lekte de nota uit die N-VA als basis wil gebruiken voor het luik inburgering en integratie in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. De tekst voert een streng integratietraject in, dat deels door de inburgeraar zelf moet worden betaald. Hij moet Nederlands leren tot op het niveau B1 en ook aantonen dat hij zich onze cultuur heeft eigen gemaakt, met inbegrip van de nieuwe Vlaamse canon. Als de inburgeraar zijn verplichtingen niet nakomt, volgt er een boete of kan de DVZ de verblijfstitel van de persoon in kwestie aanpassen. Vlaanderen wil ook proactief een advies bezorgen aan de Dienst Vreemdelingenzaken met het oog op een beslissing over het al dan niet verlengen van de verblijfstitel van de inburgeraar. De nota focust te veel op repressieve maatregelen, vindt het Minderhedenforum. Volgens de belangenvereniging zit de marge voor verbetering vooral in het wegwerken van wachtlijsten, het versterken van laagdrempeligheid en het verbeteren van het aanbod voor de meest kwetsbaren onder de nieuwkomers. Een geslaagd inburgeringstraject, bekroond met een attest, biedt vandaag weinig tot geen meerwaarde voor de arbeidsmarktparticipatie van nieuwkomers, voert het forum aan. 'De voorgestelde verplichte inschrijving bij VDAB volstaat niet om dat te verhelpen. Een groot deel van de werkzoekende nieuwkomers is immers niet prioritair voor VDAB omdat ze geen uitkering genieten.' Echte integratie gaat over participatie, vindt de organisatie. Bijvoorbeeld op de woningmarkt. Er moeten geen repressieve maatregelen komen zoals een verplicht taalniveau voor sociale woningen. Er moeten vooral meer sociale woningen worden gebouwd, die oog hebben voor de specifieke noden van nieuwkomers en hun gezinsgrootte. Op de private huurmarkt moet beter worden opgetreden tegen discriminatie.