Studenten die het niet eens zijn met hun examenresultaat, kunnen in beroep gaan bij de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen. Een van de voorwaarden daarvoor is wel dat de student de beroepsmogelijkheden binnen zijn hogeschool of universiteit heeft uitgeput. Volgens de cijfers die Klasse heeft verzameld, werden er in 2012 in totaal 124 dossiers binnengebracht bij de Raad. Dat is 11 procent minder dan in 2011, toen er 140 klachten behandeld moesten worden. Bovendien hebben ook de meeste grote universiteiten en hogescholen intern minder klachten ontvangen van studenten die hun cijfers betwisten. Zowel de Universiteit Gent (van 157 studenten naar 99), de Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen (van 94 naar 56), de Arteveldehogeschool Gent (van 54 naar 42) als de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (van 14 naar 12) rapporteren een daling. Aan de KU Leuven bleef het aantal klachten in 2012 status quo op ongeveer 160. Alleen aan de Hogeschool Gent steeg het aantal klachten: van 36 naar 89. De meeste studenten die in beroep gaan tegen hun resultaat krijgen trouwens ongelijk. Van de 124 dossiers bij de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen waren er bijvoorbeeld slechts 45 gegrond. Ook in de interne beroepsprocedures vangen de studenten meestal bot. (Belga)

Studenten die het niet eens zijn met hun examenresultaat, kunnen in beroep gaan bij de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen. Een van de voorwaarden daarvoor is wel dat de student de beroepsmogelijkheden binnen zijn hogeschool of universiteit heeft uitgeput. Volgens de cijfers die Klasse heeft verzameld, werden er in 2012 in totaal 124 dossiers binnengebracht bij de Raad. Dat is 11 procent minder dan in 2011, toen er 140 klachten behandeld moesten worden. Bovendien hebben ook de meeste grote universiteiten en hogescholen intern minder klachten ontvangen van studenten die hun cijfers betwisten. Zowel de Universiteit Gent (van 157 studenten naar 99), de Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen (van 94 naar 56), de Arteveldehogeschool Gent (van 54 naar 42) als de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (van 14 naar 12) rapporteren een daling. Aan de KU Leuven bleef het aantal klachten in 2012 status quo op ongeveer 160. Alleen aan de Hogeschool Gent steeg het aantal klachten: van 36 naar 89. De meeste studenten die in beroep gaan tegen hun resultaat krijgen trouwens ongelijk. Van de 124 dossiers bij de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen waren er bijvoorbeeld slechts 45 gegrond. Ook in de interne beroepsprocedures vangen de studenten meestal bot. (Belga)