De eerste zes maanden van dit jaar is het aantal letselongevallen met 9,2 procent gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, en het aantal doden ter plaatse met 5,6 procent. In absolute cijfers is het aantal ongevallen en doden het laagste dat ooit in een eerste jaarhelft is geregistreerd.

Het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) noemt dit "erg mooie resultaten", maar voegt eraan toe dat "nog enorme inspanningen moeten worden geleverd als België op hetzelfde niveau wil raken als zijn buurlanden".

Het BIVV tekende van januari tot en met juni dit jaar in totaal 1.980 letselongevallen en 18 doden ter plaatse minder op. In totaal gaat het om 19.511 letselongevallen en 303 ongevallen met doden ter plaatse. "Deze positieve balans is hoofdzakelijk gerealiseerd tijdens de eerste drie maanden van dit jaar", aldus het BIVV.

Weersomstandigheden

Het instituut voegt er echter aan toe dat de resultaten van het eerste halfjaar niet zomaar geëxtrapoleerd kunnen worden voor het hele jaar. "Ongevalsbeïnvloedende factoren zoals de weersomstandigheden zijn zeer talrijk, en zullen een rol spelen in de huidige tendens."

Wat het meest opvalt in de BIVV-barometer is de daling van het aantal letselongevallen tijdens weekendnachten (-10,2 procent), die zich ook in de eerste helft van 2013 doorzette.

Bevoegd staatssecretaris Melchior Wathelet (cdH) toont zich verheugd. "Maar er moet nog een lange weg afgelegd worden", meent Wathelet.

Op Europees niveau is de doelstelling geformuleerd het aantal verkeersdoden met 50 procent doen dalen tussen 2012 en 2020. (Belga/TE)

De eerste zes maanden van dit jaar is het aantal letselongevallen met 9,2 procent gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, en het aantal doden ter plaatse met 5,6 procent. In absolute cijfers is het aantal ongevallen en doden het laagste dat ooit in een eerste jaarhelft is geregistreerd. Het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) noemt dit "erg mooie resultaten", maar voegt eraan toe dat "nog enorme inspanningen moeten worden geleverd als België op hetzelfde niveau wil raken als zijn buurlanden".Het BIVV tekende van januari tot en met juni dit jaar in totaal 1.980 letselongevallen en 18 doden ter plaatse minder op. In totaal gaat het om 19.511 letselongevallen en 303 ongevallen met doden ter plaatse. "Deze positieve balans is hoofdzakelijk gerealiseerd tijdens de eerste drie maanden van dit jaar", aldus het BIVV.Het instituut voegt er echter aan toe dat de resultaten van het eerste halfjaar niet zomaar geëxtrapoleerd kunnen worden voor het hele jaar. "Ongevalsbeïnvloedende factoren zoals de weersomstandigheden zijn zeer talrijk, en zullen een rol spelen in de huidige tendens."Wat het meest opvalt in de BIVV-barometer is de daling van het aantal letselongevallen tijdens weekendnachten (-10,2 procent), die zich ook in de eerste helft van 2013 doorzette. Bevoegd staatssecretaris Melchior Wathelet (cdH) toont zich verheugd. "Maar er moet nog een lange weg afgelegd worden", meent Wathelet. Op Europees niveau is de doelstelling geformuleerd het aantal verkeersdoden met 50 procent doen dalen tussen 2012 en 2020. (Belga/TE)