In 2016 werd Milquet in verdenking gesteld voor illegale belangenvermenging, volgend op een onderzoek naar de fictieve tewerkstelling van kabinetsmedewerkers. Daarbij vroeg ze zelf bijkomende onderzoeksdaden, die hebben geleid tot het verhoor van medewerkers van verschillende kabinetten van de toenmalige regering.

Volgens Milquet beheersten de speurders niet hoe het er op een kabinet aan toe gaat. Ze vond dat ze niet anders handelde dan haar collega's en vroeg daarom in 2016, via haar advocaten, dat de speurders een analyse maakten van de werking van een kabinet om zo een realistisch beeld van die werking te krijgen. Daarvoor dienden volgens haar verdediging kabinetsmedewerkers ondervraagd te worden van toenmalige andere ministers.

Werden ondervraagd: vier of vijf kabinetsmedewerkers van toenmalig vicepremier Didier Reynders (MR), medewerkers van PS-vicepremier Laurette Onkelinx, MR-minister Olivier Chastel en Open Vld-minister Annemie Turtelboom. Niet iedereen kon de démarche van Milquet smaken, aldus Le Soir. Op sommige kabinetten leefde de indruk dat Milquet anderen in haar val wou meetrekken.

In 2016 werd Milquet in verdenking gesteld voor illegale belangenvermenging, volgend op een onderzoek naar de fictieve tewerkstelling van kabinetsmedewerkers. Daarbij vroeg ze zelf bijkomende onderzoeksdaden, die hebben geleid tot het verhoor van medewerkers van verschillende kabinetten van de toenmalige regering. Volgens Milquet beheersten de speurders niet hoe het er op een kabinet aan toe gaat. Ze vond dat ze niet anders handelde dan haar collega's en vroeg daarom in 2016, via haar advocaten, dat de speurders een analyse maakten van de werking van een kabinet om zo een realistisch beeld van die werking te krijgen. Daarvoor dienden volgens haar verdediging kabinetsmedewerkers ondervraagd te worden van toenmalige andere ministers. Werden ondervraagd: vier of vijf kabinetsmedewerkers van toenmalig vicepremier Didier Reynders (MR), medewerkers van PS-vicepremier Laurette Onkelinx, MR-minister Olivier Chastel en Open Vld-minister Annemie Turtelboom. Niet iedereen kon de démarche van Milquet smaken, aldus Le Soir. Op sommige kabinetten leefde de indruk dat Milquet anderen in haar val wou meetrekken.