Zowel minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) als legerbaas Marc Compernol benadrukken dat de situatie het gevolg is van een erfenis uit het verleden: er is toen te veel bespaard en die situatie is nu gekeerd.

Waardering

Het rapport - eigenlijk een enquête die al maanden oud is maar waarover niets naar buiten kwam vanwege de slechte resultaten - zegt dat de militairen zich nauwelijks gewaardeerd voelen en dat ze geen positief beeld hebben over Defensie.

Franstalige militairen zijn iets positiever dan Nederlandstaligen, 45-plussers zijn iets positiever dan jongeren. Er is weinig verschil tussen de vier legercomponenten.

Een meerderheid denkt dat de bevolking niet fier op hen is. 'Iets wat overigens niet klopt', zegt de enquête.

Militairen zijn onzeker over hun toekomst en vinden dat er veel te weinig interne communicatie is, terwijl Defensie wel investeert in sociale media.

'Gekeerd'

Minister Vandeput is niet doof voor het ongenoegen dat uit het onderzoek blijkt. Maar volgens hem zijn de resultaten mee het gevolg van de besparingen uit het verleden. 'Een aantal mensen heeft daardoor het geloof in de toekomst voor Defensie verloren', aldus Vandeput. Volgens de defensieminister is die bladzijde intussen omgedraaid en wordt er opnieuw geïnvesteerd en gerekruteerd bij Defensie.

Vandeput weerlegt ook de kritiek op de onzekerheid bij Defensie en het gebrek aan visie. 'Ik heb vorige week duidelijkheid gegeven: tot 2020 worden er geen kazernes gesloten. En onze visie is duidelijk: we gaan naar een kleiner leger dat beter uitgerust is en dat focust op haar kerntaken', aldus Vandeput.

Onzekerheid

Marc Compernol, Belga
Marc Compernol © Belga

Ook chef Defensie Marc Compernol begrijpt het onzekerheidsgevoel van de militairen. 'Defensie is een organisatie in volle transformatie. Elke verandering brengt onzekerheid met zich mee. Deze onzekerheid werd voor de militairen nog groter door de ingrijpende veranderingen in het pensioendossier en het uitblijven van het luik kazernes uit de strategische visie. Voor wat de kwartieren betreft is er recent duidelijkheid gekomen : geen nieuwe sluitingen zullen tijdens deze legislatuur beslist worden. Voor de pensioenhervorming wordt nog steeds, in coördinatie met de vakorganisaties, aan correcte overgangsmaatregelen gewerkt', zegt hij.

'De resultaten van dit intern onderzoek bevestigen eerdere indicaties van twijfels bij het personeel over de toekomst. De mensen die elke dag opnieuw instaan voor onze veiligheid, verdienen duidelijkheid over hun toekomst. Dat ligt ons na aan het hart en daar wordt hard aan gewerkt', aldus de Chef Defensie.

Zowel minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) als legerbaas Marc Compernol benadrukken dat de situatie het gevolg is van een erfenis uit het verleden: er is toen te veel bespaard en die situatie is nu gekeerd. Het rapport - eigenlijk een enquête die al maanden oud is maar waarover niets naar buiten kwam vanwege de slechte resultaten - zegt dat de militairen zich nauwelijks gewaardeerd voelen en dat ze geen positief beeld hebben over Defensie. Franstalige militairen zijn iets positiever dan Nederlandstaligen, 45-plussers zijn iets positiever dan jongeren. Er is weinig verschil tussen de vier legercomponenten. Een meerderheid denkt dat de bevolking niet fier op hen is. 'Iets wat overigens niet klopt', zegt de enquête. Militairen zijn onzeker over hun toekomst en vinden dat er veel te weinig interne communicatie is, terwijl Defensie wel investeert in sociale media. Minister Vandeput is niet doof voor het ongenoegen dat uit het onderzoek blijkt. Maar volgens hem zijn de resultaten mee het gevolg van de besparingen uit het verleden. 'Een aantal mensen heeft daardoor het geloof in de toekomst voor Defensie verloren', aldus Vandeput. Volgens de defensieminister is die bladzijde intussen omgedraaid en wordt er opnieuw geïnvesteerd en gerekruteerd bij Defensie. Vandeput weerlegt ook de kritiek op de onzekerheid bij Defensie en het gebrek aan visie. 'Ik heb vorige week duidelijkheid gegeven: tot 2020 worden er geen kazernes gesloten. En onze visie is duidelijk: we gaan naar een kleiner leger dat beter uitgerust is en dat focust op haar kerntaken', aldus Vandeput. Ook chef Defensie Marc Compernol begrijpt het onzekerheidsgevoel van de militairen. 'Defensie is een organisatie in volle transformatie. Elke verandering brengt onzekerheid met zich mee. Deze onzekerheid werd voor de militairen nog groter door de ingrijpende veranderingen in het pensioendossier en het uitblijven van het luik kazernes uit de strategische visie. Voor wat de kwartieren betreft is er recent duidelijkheid gekomen : geen nieuwe sluitingen zullen tijdens deze legislatuur beslist worden. Voor de pensioenhervorming wordt nog steeds, in coördinatie met de vakorganisaties, aan correcte overgangsmaatregelen gewerkt', zegt hij. 'De resultaten van dit intern onderzoek bevestigen eerdere indicaties van twijfels bij het personeel over de toekomst. De mensen die elke dag opnieuw instaan voor onze veiligheid, verdienen duidelijkheid over hun toekomst. Dat ligt ons na aan het hart en daar wordt hard aan gewerkt', aldus de Chef Defensie.