Een middag in het gerechtsgebouw. 'Hij is mijn wereld binnengedrongen', murmel ik tegen de griffier. 'Nu wil ik hem leren kennen.'
...