Morgen is het 1 mei, dag van de arbeid. Vanouds trekken socialisten dan vlaggenzwaaiend door de straten om de invoering van de achturige werkdag te herdenken. Ik hoop dat ze bij het heffen van hun vuist niet enkel denken aan hoe we de welvaart in ons land kunnen verdelen, maar ook - en vooral - hoe we de volgende jaren in ons land verder welvaart kunnen opbouwen. En vooral: hoe zorgen we ervoor zorgen dat meer jongeren daaraan kunnen meebouwen?

Voor jongeren ziet de arbeidsmarkt er vandaag iets rooskleuriger uit dan een jaar geleden. De jeugdwerkloosheid nam in maart nog af met 1,1% tegenover vorig jaar, maar toch zijn er nog steeds Vlaamse 23.065 uitkeringsgerechtigde jonge werklozen. Wat mij betreft zijn dat 23.065 werkloze jongeren teveel.

We moeten echt alles op alles zetten om die jongeren meer kansen te geven op een job. Daarom mijn voorstel om de inschakelingsuitkeringen verstandiger en doelgerichter in te zetten. De inschakelingsuitkering is de uitkering die schoolverlaters krijgen als ze na een jaar activering nog niet aan het werk zijn. Begin 2012 werd de inschakelingsuiterking beperkt tot drie jaar. Die beperking kwam er onder impuls van Open VLD.

Toegegeven: in vergelijking met vroeger is dit strenger. Maar het is ook veel socialer. Je helpt jongeren niet aan een job door hen voor de rest van hun leven uitzicht te geven op alleen maar een uitkering.

Het is dan ook onbegrijpelijk dat partijen die zichzelf sociaal noemen, de hervorming van de inschakelingsuitkering willen terugschroeven. Al vind ik het even onbegrijpelijk dat anderen voorstellen om de inschakelingsuitkering te schrappen en de jongeren koudweg aan hun lot over te laten. Deze twee uitersten vormen samen de beste garantie om deze jongeren helemaal kwijt te raken. Voor zo'n kil en asociaal beleid pas ik.

Wat we nodig hebben is een derde weg waarbij we jongeren extra kansen geven op werk. Dat kan door de inschakelingsuitkering verplicht te koppelen aan het alsnog halen van je middelbaar diploma, het volgen van een opleiding of het lopen van stage. Concreet betekent dit dat schoolverlaters na één jaar activering en begeleiding verplicht doorstromen naar stage of opleiding, anders hebben ze geen recht op een inschakelingsuitkering. Vergelijk het met de leerwerkplicht in Nederland voor jongeren tot 27 jaar. Jongeren moeten ook bij onze noorderburen verplicht werken of leren, anders hebben ze geen recht op een uitkering.

Tegelijk moet extra aandacht gaan naar jobs voor jongeren. Open VLD trekt daarom in haar groeiplan naast een lineaire lastenverlaging ook extra geld voor lastenverlagingen die jobs opleveren voor de twee meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, jongeren en 55-plussers. Deze keuze voor groei en jobs, gaat hand in hand met het klaarstomen van jongeren voor de arbeidsmarkt.

Jongeren meer perspectief geven op werk, maar hen vooral ook extra kansen geven om hun leven in de hand te nemen door hun competenties te versterken en te zorgen dat ze hun diploma halen. Dat is pas echt sociaal beleid.

Morgen is het 1 mei, dag van de arbeid. Vanouds trekken socialisten dan vlaggenzwaaiend door de straten om de invoering van de achturige werkdag te herdenken. Ik hoop dat ze bij het heffen van hun vuist niet enkel denken aan hoe we de welvaart in ons land kunnen verdelen, maar ook - en vooral - hoe we de volgende jaren in ons land verder welvaart kunnen opbouwen. En vooral: hoe zorgen we ervoor zorgen dat meer jongeren daaraan kunnen meebouwen? Voor jongeren ziet de arbeidsmarkt er vandaag iets rooskleuriger uit dan een jaar geleden. De jeugdwerkloosheid nam in maart nog af met 1,1% tegenover vorig jaar, maar toch zijn er nog steeds Vlaamse 23.065 uitkeringsgerechtigde jonge werklozen. Wat mij betreft zijn dat 23.065 werkloze jongeren teveel. We moeten echt alles op alles zetten om die jongeren meer kansen te geven op een job. Daarom mijn voorstel om de inschakelingsuitkeringen verstandiger en doelgerichter in te zetten. De inschakelingsuitkering is de uitkering die schoolverlaters krijgen als ze na een jaar activering nog niet aan het werk zijn. Begin 2012 werd de inschakelingsuiterking beperkt tot drie jaar. Die beperking kwam er onder impuls van Open VLD.Toegegeven: in vergelijking met vroeger is dit strenger. Maar het is ook veel socialer. Je helpt jongeren niet aan een job door hen voor de rest van hun leven uitzicht te geven op alleen maar een uitkering. Het is dan ook onbegrijpelijk dat partijen die zichzelf sociaal noemen, de hervorming van de inschakelingsuitkering willen terugschroeven. Al vind ik het even onbegrijpelijk dat anderen voorstellen om de inschakelingsuitkering te schrappen en de jongeren koudweg aan hun lot over te laten. Deze twee uitersten vormen samen de beste garantie om deze jongeren helemaal kwijt te raken. Voor zo'n kil en asociaal beleid pas ik.Wat we nodig hebben is een derde weg waarbij we jongeren extra kansen geven op werk. Dat kan door de inschakelingsuitkering verplicht te koppelen aan het alsnog halen van je middelbaar diploma, het volgen van een opleiding of het lopen van stage. Concreet betekent dit dat schoolverlaters na één jaar activering en begeleiding verplicht doorstromen naar stage of opleiding, anders hebben ze geen recht op een inschakelingsuitkering. Vergelijk het met de leerwerkplicht in Nederland voor jongeren tot 27 jaar. Jongeren moeten ook bij onze noorderburen verplicht werken of leren, anders hebben ze geen recht op een uitkering.Tegelijk moet extra aandacht gaan naar jobs voor jongeren. Open VLD trekt daarom in haar groeiplan naast een lineaire lastenverlaging ook extra geld voor lastenverlagingen die jobs opleveren voor de twee meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, jongeren en 55-plussers. Deze keuze voor groei en jobs, gaat hand in hand met het klaarstomen van jongeren voor de arbeidsmarkt.Jongeren meer perspectief geven op werk, maar hen vooral ook extra kansen geven om hun leven in de hand te nemen door hun competenties te versterken en te zorgen dat ze hun diploma halen. Dat is pas echt sociaal beleid.