Migratie-experts noemen voorstellen Vooruit juridisch wankel

Conner Rousseau. © Belga

De voorstellen van Vooruit rond migratie worden niet op gejuich onthaald door de experts.

‘Dit is gebaseerd op wantrouwen en is op sommige punten juridisch wankel’, zegt Ellen Desmet, professor migratierecht aan de UGent. ‘Deze voorstellen zijn bedoeld om een extreemrechts publiek aan te trekken’, stelt Ilke Adam, codirecteur van het onderzoekscentrum voor migratie aan de VUB.

Professor Ellen Desmet betwijfelt of de strengere gezinshereniging die Vooruit voorstelt overeind zal blijven voor het Europees Hof van Justitie, dat bevoegd is voor gezinshereniging met derdelanders. Vooruit wil de inkomensgrens voor iemand die familie wil laten overbrengen optrekken tot 110 procent van het minimumloon. ‘Het Hof van Justitie is van oordeel dat gezinshereniging het doel is en dat lidstaten dat doel niet te veel mogen inperken’, zegt Desmet. ‘Momenteel ligt de grens op 120 procent van het leefloon en zelfs dat wordt bekritiseerd in de literatuur. Het zou eigenlijk op 100 procent van het leefloon moeten liggen. Uit een arrest van het Hof blijkt bovendien dat je elk geval individueel moet beoordelen en niet iemand kan uitsluiten omdat hij bijvoorbeeld 50 euro te weinig verdient.’

Vooruit wil daarnaast de verzoeken van asielzoekers uit veilige landen onmiddellijk onontvankelijk verklaren, maar ook dat zal volgens de professor de juridische toets niet doorstaan. ‘Volgens de Europese procedurerichtlijn moet een versnelde procedure worden gehanteerd voor verzoekers uit veilige landen.’

De socialisten willen tot slot ook ingrijpen op het leefloon voor nieuwkomers. Dat zouden ze pas na drie jaar krijgen. In de jaren daarvoor komt er een integratiesteun, die afhankelijk wordt gemaakt van een reeks voorwaarden, zoals inburgering. ‘Maar het leefloon moet worden beschouwd als een minimumstandaard van menselijke waardigheid’, zegt Desmet. ‘Ook nieuwkomers hebben daar recht op. Er zijn bovendien heel wat mensen die niet aan de voorwaarden, zoals inburgering, kunnen voldoen.’

Ook professor Ilke Adam van de VUB is erg scherp voor de voorstellen. ‘Dit zijn geen evidence-based maatregelen’, zegt ze. “Het zijn initiatieven die zijn bedoeld om te tonen dat men streng is rond migratie en om een extreemrechts publiek aan te trekken.’

Partner Content