Michelle Martin, de ex-vrouw van Marc Dutroux, mag vervroegd vrijkomen onder voorwaarden. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank van Bergen beslist.

Martin krijgt onderdak in een Belgisch klooster, maar dat mag niet in de provincies Luik en Luxemburg. Een klooster van de Arme Klaren in Malonne bij Namen had eerder laten weten Martin onderdak te willen geven als ze voorwaardelijk vrijkwam.

Martin, een voormalige lerares, werd in 2004 door het hof van assisen van Aarlen tot dertig jaar cel veroordeeld wegens medeplichtigheid bij de misdaden begaan door haar ex-man, die levenslang kreeg zonder kans op vervroegde vrijlating.

Eerste verzoek in 2007 geweigerd

Een eerste verzoek tot vrijlating van Martin werd door de strafuitvoeringsrechtbank beoordeeld in 2007. De voorlopige vrijlating werd haar toen geweigerd, maar in mei 2011 werd de aanvraag tot voorlopige vrijlating aanvaard.

Het parket-generaal heeft nog 24 uur de tijd om cassatieberoep aan te tekenen, maar zo'n beroep werkt niet opschortend. Dat betekent dat Martin kan vrijkomen ook al is er nog geen uitspraak door het Hof van Cassatie. Dat is vernomen van haar advocaat, meester Moreau.

Procureur-generaal van Bergen betreurt dat er geen beroepsprocedure is

De procureur-generaal van het hof van beroep in Bergen, Claude Michaux, betreurt dat er geen beroepsprocedure is. Hij heeft 24 uur de tijd om de beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank om Michelle Martin onder voorwaarden vervroegd vrij te laten, aan te vechten bij het Hof van Cassatie.

"We gaan het dossier onderzoeken en bekijken of de verschillende procedures nageleefd werden", aldus Michaux. "Als dat het geval is, zullen we geen beroep aantekenen. Dit gaat immers over het respecteren van de procedure." Het Hof van Cassatie spreekt zich enkel uit over procedureproblemen en niet over de grond van een beslissing.

Het parket-generaal kan dus geen beroep aantekenen tegen de grond van de beslissing. "Ik heb deze situatie een jaar geleden al betreurd en niets is veranderd. Als ik de mogelijkheid had, zou ik beroep aangetekend hebben. Ik ben niet gekant tegen een vrijlating op zich, eens de voorwaarden vervuld zijn, maar ik vind dat een vrijlating onder voorwaarden zou moeten voorafgegaan worden door penitentiair verlof."

Burgerlijke partijen tekenen cassatieberoep aan

Meester Georges-Henri Beauthier, advocaat van slachtoffers van Marc Dutroux, heeft beroep aangetekend bij het Hof van Cassatie na de beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank dat Michelle Martin onder voorwaarden vervroegd vrijgelaten mag worden. De raadsman betreurt dat hij het vonnis niet heeft kunnen inkijken.

"We hebben vlak nadat de uitspraak bekendgemaakt werd beroep aangetekend. We zullen het beroepschrift later opstellen, aangezien we het vonnis nog niet ontvangen hebben. Dat is een beetje zoals naar een ziekenhuis gaan zeggen dat mijn broer gewond is, zonder dat hij er bij is", aldus de advocaat van Jean-Denis Lejeune en Laetitia Delhez.

'Niet tegen vrijlating, wel als die tegen om het even welke voorwaarden gebeurt'

Meester Beauthier heeft aan de voorzitster van de rechtbank een kopie van het vonnis gevraagd, maar dat werd hem geweigerd. De strafuitvoeringsrechtbank had de burgerlijke partijen bij het bekijken van de nieuwe vraag tot voorlopige vrijlating van Michelle Martin ook geweigerd om kennis te nemen van het reïntegratieplan dat door de verdediging ingediend werd.

Meester Beauthier toont zich niet verrast over de beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank, maar stelt zich wel vragen bij de voorwaarden die opgelegd worden. "Wij zijn niet tegen een vrijlating, maar wel als dat gebeurt tegen om het even welke voorwaarden. Wat een schadeloosstelling betreft, lijkt niets voorzien. Mevrouw Martin zou werken en in ruil kost en inwoon krijgen. Bij ons heet dat zwartwerk", aldus de advocaat.

Onduidelijk wanneer Michelle Martin vrijkomt

Wanneer Martin precies vrijkomt is voorlopig onduidelijk. De verdediging heeft ook nog twee weken de tijd om cassatieberoep aan te tekenen. "We kunnen ook onmiddellijk beslissen om geen beroep aan te tekenen en dan zou ze meteen kunnen vrijkomen. We weten echter nog niet hoe dit zal verlopen. Ik zie mijn cliënte vandaag/dinsdag", aldus de advocaat.

De strafuitvoeringsrechtbank preciseerde niet waar Martin opgevangen zal worden, maar het klooster van de Arme Klaren bevestigde wel dat het Martin zal opvangen. Nog volgens de advocaat zou Martin zelf gevraagd hebben om psychologisch opgevolgd te worden. (Belga/TE/SD)

Michelle Martin: de voorwaarden van haar vrijlating

De strafuitvoeringsrechtbank in Bergen heeft in haar uitspraak de voorwaardelijke vrijlating toegekend aan Michelle Martin.

Met de volgende algemene voorwaarden: - Geen inbreuken plegen;
- Gevolg geven aan de oproepen van het openbaar ministerie en van de justitie-assistent belast met de begeleiding;
- Een vast adres hebben en, in geval van verandering, zonder verwijl het nieuwe adres communiceren aan het openbaar ministerie en aan de justitie-assistent belast met de begeleiding.

Met de bijzondere voorwaarden: - Van bij de voorwaardelijke vrijlating verblijven op het voorgestelde adres en er niet van veranderen zonder het akkoord van de rechtbank en mits een vooraf goedgekeurd alternatief;
- Een psychologische opvolging starten bij een therapeut, en bewijzen dat de opvolging niet zonder voorafgaand akkoord met de betrokkene wordt onderbroken;
- Geen contact zoeken met de slachtoffers of hun naasten op welke manier ook. Bij een toevallige ontmoeting, zich onthouden van initiatief;
- Het voortzetten van het schadeloosstellen van de burgerlijke partijen in functie van haar inkomsten;
- Niet verblijven in of zich begeven naar de provincies Luik en Limburg;
- Zich niet zonder speciale toelating van de rechtbank naar het buitenland begeven;
- In persoonlijke naam zich onthouden van elk contact en iedere verklaring in de media;
- Geen contacten hebben met of bezoeken aan de gedetineerden, ex-gedetineerden of medeplichtigen;
- De justitie-assistent belast met de begeleiding op de hoogte brengen van elke wijziging van haar toestand.

Michelle Martin, de ex-vrouw van Marc Dutroux, mag vervroegd vrijkomen onder voorwaarden. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank van Bergen beslist. Martin krijgt onderdak in een Belgisch klooster, maar dat mag niet in de provincies Luik en Luxemburg. Een klooster van de Arme Klaren in Malonne bij Namen had eerder laten weten Martin onderdak te willen geven als ze voorwaardelijk vrijkwam. Martin, een voormalige lerares, werd in 2004 door het hof van assisen van Aarlen tot dertig jaar cel veroordeeld wegens medeplichtigheid bij de misdaden begaan door haar ex-man, die levenslang kreeg zonder kans op vervroegde vrijlating. Eerste verzoek in 2007 geweigerdEen eerste verzoek tot vrijlating van Martin werd door de strafuitvoeringsrechtbank beoordeeld in 2007. De voorlopige vrijlating werd haar toen geweigerd, maar in mei 2011 werd de aanvraag tot voorlopige vrijlating aanvaard.Het parket-generaal heeft nog 24 uur de tijd om cassatieberoep aan te tekenen, maar zo'n beroep werkt niet opschortend. Dat betekent dat Martin kan vrijkomen ook al is er nog geen uitspraak door het Hof van Cassatie. Dat is vernomen van haar advocaat, meester Moreau. Procureur-generaal van Bergen betreurt dat er geen beroepsprocedure isDe procureur-generaal van het hof van beroep in Bergen, Claude Michaux, betreurt dat er geen beroepsprocedure is. Hij heeft 24 uur de tijd om de beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank om Michelle Martin onder voorwaarden vervroegd vrij te laten, aan te vechten bij het Hof van Cassatie."We gaan het dossier onderzoeken en bekijken of de verschillende procedures nageleefd werden", aldus Michaux. "Als dat het geval is, zullen we geen beroep aantekenen. Dit gaat immers over het respecteren van de procedure." Het Hof van Cassatie spreekt zich enkel uit over procedureproblemen en niet over de grond van een beslissing. Het parket-generaal kan dus geen beroep aantekenen tegen de grond van de beslissing. "Ik heb deze situatie een jaar geleden al betreurd en niets is veranderd. Als ik de mogelijkheid had, zou ik beroep aangetekend hebben. Ik ben niet gekant tegen een vrijlating op zich, eens de voorwaarden vervuld zijn, maar ik vind dat een vrijlating onder voorwaarden zou moeten voorafgegaan worden door penitentiair verlof."Burgerlijke partijen tekenen cassatieberoep aan Meester Georges-Henri Beauthier, advocaat van slachtoffers van Marc Dutroux, heeft beroep aangetekend bij het Hof van Cassatie na de beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank dat Michelle Martin onder voorwaarden vervroegd vrijgelaten mag worden. De raadsman betreurt dat hij het vonnis niet heeft kunnen inkijken. "We hebben vlak nadat de uitspraak bekendgemaakt werd beroep aangetekend. We zullen het beroepschrift later opstellen, aangezien we het vonnis nog niet ontvangen hebben. Dat is een beetje zoals naar een ziekenhuis gaan zeggen dat mijn broer gewond is, zonder dat hij er bij is", aldus de advocaat van Jean-Denis Lejeune en Laetitia Delhez. 'Niet tegen vrijlating, wel als die tegen om het even welke voorwaarden gebeurt'Meester Beauthier heeft aan de voorzitster van de rechtbank een kopie van het vonnis gevraagd, maar dat werd hem geweigerd. De strafuitvoeringsrechtbank had de burgerlijke partijen bij het bekijken van de nieuwe vraag tot voorlopige vrijlating van Michelle Martin ook geweigerd om kennis te nemen van het reïntegratieplan dat door de verdediging ingediend werd. Meester Beauthier toont zich niet verrast over de beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank, maar stelt zich wel vragen bij de voorwaarden die opgelegd worden. "Wij zijn niet tegen een vrijlating, maar wel als dat gebeurt tegen om het even welke voorwaarden. Wat een schadeloosstelling betreft, lijkt niets voorzien. Mevrouw Martin zou werken en in ruil kost en inwoon krijgen. Bij ons heet dat zwartwerk", aldus de advocaat. Onduidelijk wanneer Michelle Martin vrijkomtWanneer Martin precies vrijkomt is voorlopig onduidelijk. De verdediging heeft ook nog twee weken de tijd om cassatieberoep aan te tekenen. "We kunnen ook onmiddellijk beslissen om geen beroep aan te tekenen en dan zou ze meteen kunnen vrijkomen. We weten echter nog niet hoe dit zal verlopen. Ik zie mijn cliënte vandaag/dinsdag", aldus de advocaat. De strafuitvoeringsrechtbank preciseerde niet waar Martin opgevangen zal worden, maar het klooster van de Arme Klaren bevestigde wel dat het Martin zal opvangen. Nog volgens de advocaat zou Martin zelf gevraagd hebben om psychologisch opgevolgd te worden. (Belga/TE/SD)