Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk legt het idee van zulke centra volgende week op de tafel van de Europese staatshoofden en regeringsleiders, tijdens hun top in Brussel. Belgisch staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) verdedigt al langer het voorstel om migranten die op de Middellandse Zee onderschept worden naar centra in bijvoorbeeld Tunesië terug te sturen, zodat daar kan worden beoordeeld wie in Europa recht heeft op internationale bescherming.

Of behalve de N-VA ook de andere federale regeringspartijen het voorstel van Tusk zouden steunen, was tot nog toe onduidelijk. In een persbericht naar aanleiding van Wereldvluchtelingendag schrijft premier Charles Michel nu dat de oprichting van zulke centra 'geanalyseerd moet worden'.

België pleit voor een Europese aanpak die de verschillen tussen de EU-lidstaten op het vlak van migratiebeleid moet overbruggen, schrijft Michel. De versterking van de Europese buitengrenzen, de hervorming van de Dublin-verordening (die bepaalt welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag) en het afsluiten van akkoorden met derde landen zijn de drie 'essentiële' luiken van deze aanpak.

De voorgestelde akkoorden met niet-EU-landen moeten het EU-Turkije-akkoord als voorbeeld nemen. 'Dit akkoord is niet perfect maar heeft er wel voor gezorgd dat het aantal sterfgevallen op de Egeïsche Zee tien keer kleiner is geworden', zegt Michel. Het is in het kader van zulke overeenkomsten met derde landen dat de centra die Tusk voorstelt opgezet kunnen worden.

België pleit voor een Europese aanpak die de verschillen tussen de EU-lidstaten op het vlak van migratiebeleid moet overbruggen, schrijft Michel. De versterking van de Europese buitengrenzen, de hervorming van de Dublin-verordening (die bepaalt welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag) en het afsluiten van akkoorden met derde landen zijn de drie "essentiële" aspecten van deze aanpak. De voorgestelde akkoorden met niet-EU-landen moeten het EU-Turkije-akkoord als voorbeeld nemen. "Dit akkoord is niet perfect maar heeft er wel toe geleid dat het aantal sterfgevallen in de Egeïsche Zee door tien is gedeeld", zegt Michel.

Het is in het kader van zulke overeenkomsten met derde landen dat de centra die Tusk voorstelt opgezet kunnen worden. Michel heeft het over "informatie- en begeleidingscentra". Voor de federale regering is het essentieel om het dodelijke businessmodel van mensensmokkelaars en mensen die misbruik maken van de ellende van anderen te vernietigen door legale "migratiecorridors" te organiseren. "Migratie en asiel zijn belangrijke, ernstige kwesties. Achter de cijfers en statistieken gaan menselijke realiteiten schuil. Het gaat om mensen, vrouwen, mannen en kinderen", besluit Michel.

Kort na Michel stuurde CD&V een communiqué waarin de partij uitlegt wat voor haar de pijlers zijn van een "sterk, gemeenschappelijk Europees asiel- en migratiebeleid": een betere beveiliging van de buitengrenzen, een fors uitgebreid investeringsplan en -pact met Afrika, de hervorming van de Europese Dublin-asielregels, inzet op de effectieve terugkeer van uitgewezen asielzoekers, het uitbreiden van Europese samenwerkingsakkoorden zoals dat met Turkije naar andere derde landen en het mogelijk maken van asielprocedures aan de buitengrenzen van de EU.

De partij wil het Europees asielagentschap EASO een expliciet sturende rol geven en asielprocedures "eventueel" in hotspots in Afrika mogelijk maken. De asielprocedures die de EU hanteert moeten altijd uitgevoerd kunnen worden op basis van een Europees asielrecht en ingebed worden in Europese akkoorden ter ondersteuning van opvang en bescherming ter plaatse en hervestiging. "Respect voor het internationaal recht is essentieel", zeggen de christendemocraten. "Mensen terugsturen naar een plek waar ze niet veilig zijn of kinderen scheiden van hun ouders, kan nooit een optie zijn."

Voor CD&V kan het Europese beleid maar slagen wanneer alle landen zich engageren tot verantwoordelijkheid en solidariteit. Alle lidstaten moeten een vergelijkbare inspanning leveren, zegt de partij van voorzitter Wouter Beke.

Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk legt het idee van zulke centra volgende week op de tafel van de Europese staatshoofden en regeringsleiders, tijdens hun top in Brussel. Belgisch staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) verdedigt al langer het voorstel om migranten die op de Middellandse Zee onderschept worden naar centra in bijvoorbeeld Tunesië terug te sturen, zodat daar kan worden beoordeeld wie in Europa recht heeft op internationale bescherming.Of behalve de N-VA ook de andere federale regeringspartijen het voorstel van Tusk zouden steunen, was tot nog toe onduidelijk. In een persbericht naar aanleiding van Wereldvluchtelingendag schrijft premier Charles Michel nu dat de oprichting van zulke centra 'geanalyseerd moet worden'.België pleit voor een Europese aanpak die de verschillen tussen de EU-lidstaten op het vlak van migratiebeleid moet overbruggen, schrijft Michel. De versterking van de Europese buitengrenzen, de hervorming van de Dublin-verordening (die bepaalt welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag) en het afsluiten van akkoorden met derde landen zijn de drie 'essentiële' luiken van deze aanpak.De voorgestelde akkoorden met niet-EU-landen moeten het EU-Turkije-akkoord als voorbeeld nemen. 'Dit akkoord is niet perfect maar heeft er wel voor gezorgd dat het aantal sterfgevallen op de Egeïsche Zee tien keer kleiner is geworden', zegt Michel. Het is in het kader van zulke overeenkomsten met derde landen dat de centra die Tusk voorstelt opgezet kunnen worden.België pleit voor een Europese aanpak die de verschillen tussen de EU-lidstaten op het vlak van migratiebeleid moet overbruggen, schrijft Michel. De versterking van de Europese buitengrenzen, de hervorming van de Dublin-verordening (die bepaalt welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag) en het afsluiten van akkoorden met derde landen zijn de drie "essentiële" aspecten van deze aanpak. De voorgestelde akkoorden met niet-EU-landen moeten het EU-Turkije-akkoord als voorbeeld nemen. "Dit akkoord is niet perfect maar heeft er wel toe geleid dat het aantal sterfgevallen in de Egeïsche Zee door tien is gedeeld", zegt Michel. Het is in het kader van zulke overeenkomsten met derde landen dat de centra die Tusk voorstelt opgezet kunnen worden. Michel heeft het over "informatie- en begeleidingscentra". Voor de federale regering is het essentieel om het dodelijke businessmodel van mensensmokkelaars en mensen die misbruik maken van de ellende van anderen te vernietigen door legale "migratiecorridors" te organiseren. "Migratie en asiel zijn belangrijke, ernstige kwesties. Achter de cijfers en statistieken gaan menselijke realiteiten schuil. Het gaat om mensen, vrouwen, mannen en kinderen", besluit Michel. Kort na Michel stuurde CD&V een communiqué waarin de partij uitlegt wat voor haar de pijlers zijn van een "sterk, gemeenschappelijk Europees asiel- en migratiebeleid": een betere beveiliging van de buitengrenzen, een fors uitgebreid investeringsplan en -pact met Afrika, de hervorming van de Europese Dublin-asielregels, inzet op de effectieve terugkeer van uitgewezen asielzoekers, het uitbreiden van Europese samenwerkingsakkoorden zoals dat met Turkije naar andere derde landen en het mogelijk maken van asielprocedures aan de buitengrenzen van de EU. De partij wil het Europees asielagentschap EASO een expliciet sturende rol geven en asielprocedures "eventueel" in hotspots in Afrika mogelijk maken. De asielprocedures die de EU hanteert moeten altijd uitgevoerd kunnen worden op basis van een Europees asielrecht en ingebed worden in Europese akkoorden ter ondersteuning van opvang en bescherming ter plaatse en hervestiging. "Respect voor het internationaal recht is essentieel", zeggen de christendemocraten. "Mensen terugsturen naar een plek waar ze niet veilig zijn of kinderen scheiden van hun ouders, kan nooit een optie zijn." Voor CD&V kan het Europese beleid maar slagen wanneer alle landen zich engageren tot verantwoordelijkheid en solidariteit. Alle lidstaten moeten een vergelijkbare inspanning leveren, zegt de partij van voorzitter Wouter Beke.