Laten we met die ethische waarden beginnen. Wat staat vandaag bovenaan uw agenda?

MEYREM ALMACI: Ik maak mij grote zorgen over de teneur tegenover minderheden. Dat gaat over racisme, seksisme, homofobie, transfobie, noem maar op. Ik mis een ernstige aanpak daarvan. De overheid kan bijvoorbeeld praktijktesten toelaten. Maar ik mis ook een overheid die een voorbeeldrol opneemt. Politici van andere partijen versterken racisme door op sociale media hard tekeer te gaan tegen minderheden.

Veel mensen lijken bang voor soumission, ofwel onderwerping door de islam.

ALMACI: (blaast) Een democratie moet gewapend tegen radicale groeperingen. Dát gevaar is wel reëel. Ik kijk dan naar islamisten. Veel moslims zijn ook slachtoffers daarvan. Ik kijk ook naar extreemrechtse groepen. De staatsveiligheid meent dat die eveneens in opmars zijn. Wat kunnen we daartegen doen? Uiteraard streng optreden. Mijn partij is daar niet blind voor. Dat betekent investeren in veiligheid. Maar politieke leiders mogen die polarisering niet aanwakkeren. (feller) Echt waar, taalgebruik is zó belangrijk. Sommige politici beseffen dat niet. Of willen dat niet beseffen.

Is migratie een probleem?

ALMACI: Ik zie migratie als een complexe uitdaging, maar eveneens als een beheersbaar fenomeen. De aantallen zijn heus niet zo overweldigend als sommigen doen uitschijnen. De N-VA voorspelde een catastrofe na het VN-migratiepact. (feller) Wel, waar blijven al die migranten? Dat neemt niet weg dat migratie wel degelijk een uitdaging vormt. De politiek moet bijvoorbeeld een goed integratiebeleid voeren. Maar dat zie ik de N-VA niet doen, integendeel.

Veel conservatieven vinden dat de slinger te ver doorslaat. Zij hekelen bijvoorbeeld transgendertoiletten. Wat vindt u daarvan?

ALMACI: Elke mens moet kunnen zijn wie hij wil zijn. De overheid moet dat faciliteren. Als dat kan met toiletten, dan moet dat gebeuren. Wij zijn een progressieve partij. Ik trek daarin géén grens. Als u een vrouw wil zijn, dan doet mijn oordeel daar zelfs niet toe.

Veel mensen zijn bang van uw aanpak. Extra taksen op vlees, op vliegtickets, op diesel en benzine, rekeningrijden: Jan, Piet en Pol zullen dat voelen.

ALMACI: Neen, want u vergeet een cruciaal element. Wij willen een verschuiving van de lasten. (benadrukt) We gaan de mensen níet opzadelen met een hogere factuur. We verlagen de lasten op arbeid zodat mensen netto meer overhouden en we verhogen de lasten op kapitaal en vervuiling. We pakken dus vooral de grote vermogens en de grote vervuilers aan. Dat is een eerlijk model, vinden wij.

Lees het volledige interview met Meyrem Almaci in De Zondag.