Zijn boek begint met een zin van Louis Paul Boon: 'Gij die gezien hebt dat Brussel, België, Europa, DE WERELD een oerwoud is, gij peinst dat het DE NIEUWE WERELD is die afkomt.'
...