Ongeveer 2,29 miljoen Belgen vertegenwoordigen een risico op armoede of sociale uitsluiting. Zelfs al worden de doelstellingen voor 2020 gerealiseerd, is het doel om armoede tegen 2050 uit te bannen nog veraf. Dat blijkt uit de Balans 2015 van de indicatoren van duurzame ontwikkeling, opgesteld door het federaal planbureau.

'Menswaardig leven'

De federale regering nam in 2013 de volgende doelstelling aan voor 2050: "Iedereen zal beschikken over een inkomen uit arbeid, uit vermogen of afkomstig van sociale beschermingsstelsels en heeft toegang tot diensten van algemeen belang. Iedereen zal aldus gedurende alle fasen van zijn leven kunnen voorzien in alle behoeften om menswaardig te leven".

Ten gevolge van een Europese strategie, engageerde België zich om het aantal burgers blootgesteld aan een risico op armoede of sociale uitsluiting tussen 2008 en 2018 met 380.000 te verminderen, of een daling van 17,3 procent. In 2008 telde die groep 2,19 miljoen mensen, tegenover 2,29 miljoen in 2013.

"Op basis van de evolutie van die indicator tussen 2009 en 2013, is het onwaarschijnlijk dat dit doel gehaald zal worden", aldus het planbureau. "Als de cijferdoelen voor 2020 worden gerealiseerd en de trends doorgetrokken, zouden de doelstellingen voor 2050 niet worden bereikt", aldus het planbureau. "Zo zou in 2050 het aantal personen met een risico op armoede of sociale uitsluiting nog bijna een miljoen bedragen in België, terwijl de doelstelling de uitbanning van armoede is."

'Sociale insluiting'

Het aantal mensen dat een risico op armoede vertegenwoordigt, komt overeen met het aantal personen die in een huishouden wonen waarvan het totale beschikbare inkomen van hun huishouden lager ligt dan de armoededrempel. Die bedraagt 60 procent van het mediaan beschikbaar inkomen van de bevolking (1.074 euro per maand voor een alleenstaande, volgens de federale overheidsdienst Economie).

In de categorie "sociale insluiting" in de balans van het planbureau gaan - behalve armoede - drie andere indicatoren achteruit ten opzichte van hun doelstelling: de jeugdwerkloosheidsgraad, de bevolking met een verhoogde bloeddruk en obesitas bij volwassen. Twee indicatoren gaan snel vooruit naar hun doelstelling: de vroegtijdige schoolverlaters en de levensverwachting. De indicator wat betreft inkomensongelijkheid ten slotte gaat traag vooruit naar de doelstelling. (Belga/WB)

Ongeveer 2,29 miljoen Belgen vertegenwoordigen een risico op armoede of sociale uitsluiting. Zelfs al worden de doelstellingen voor 2020 gerealiseerd, is het doel om armoede tegen 2050 uit te bannen nog veraf. Dat blijkt uit de Balans 2015 van de indicatoren van duurzame ontwikkeling, opgesteld door het federaal planbureau.De federale regering nam in 2013 de volgende doelstelling aan voor 2050: "Iedereen zal beschikken over een inkomen uit arbeid, uit vermogen of afkomstig van sociale beschermingsstelsels en heeft toegang tot diensten van algemeen belang. Iedereen zal aldus gedurende alle fasen van zijn leven kunnen voorzien in alle behoeften om menswaardig te leven". Ten gevolge van een Europese strategie, engageerde België zich om het aantal burgers blootgesteld aan een risico op armoede of sociale uitsluiting tussen 2008 en 2018 met 380.000 te verminderen, of een daling van 17,3 procent. In 2008 telde die groep 2,19 miljoen mensen, tegenover 2,29 miljoen in 2013. "Op basis van de evolutie van die indicator tussen 2009 en 2013, is het onwaarschijnlijk dat dit doel gehaald zal worden", aldus het planbureau. "Als de cijferdoelen voor 2020 worden gerealiseerd en de trends doorgetrokken, zouden de doelstellingen voor 2050 niet worden bereikt", aldus het planbureau. "Zo zou in 2050 het aantal personen met een risico op armoede of sociale uitsluiting nog bijna een miljoen bedragen in België, terwijl de doelstelling de uitbanning van armoede is." Het aantal mensen dat een risico op armoede vertegenwoordigt, komt overeen met het aantal personen die in een huishouden wonen waarvan het totale beschikbare inkomen van hun huishouden lager ligt dan de armoededrempel. Die bedraagt 60 procent van het mediaan beschikbaar inkomen van de bevolking (1.074 euro per maand voor een alleenstaande, volgens de federale overheidsdienst Economie). In de categorie "sociale insluiting" in de balans van het planbureau gaan - behalve armoede - drie andere indicatoren achteruit ten opzichte van hun doelstelling: de jeugdwerkloosheidsgraad, de bevolking met een verhoogde bloeddruk en obesitas bij volwassen. Twee indicatoren gaan snel vooruit naar hun doelstelling: de vroegtijdige schoolverlaters en de levensverwachting. De indicator wat betreft inkomensongelijkheid ten slotte gaat traag vooruit naar de doelstelling. (Belga/WB)