'Ik ben altijd gefascineerd geweest door de strijd tegen apartheid in Zuid-Afrika', zegt SP.A-senator Bert Anciaux in een uitgebreid interview met Knack. 'En ik ken veel mensen die dat ook waren. Maar toen de apartheid eenmaal was afgeschaft, hebben wij hier dezelfde principes toegepast.'

Pardon, wij kennen toch geen apartheid?

Anciaux: Ik vind van wel. De fundamentele filosofie van apartheid ging over het ontnemen van de culturele identiteit. De zwarte Zuid-Afrikanen hadden zogezegd geen eigen geschiedenis, geen verleden waar ze trots op konden zijn. Dat was de boodschap die de blanken hen gaven. Wij doen precies hetzelfde, al vele jaren en in toenemende mate. Mensen die naar hier komen, ontzeggen wij het recht om hun eigen verleden te koesteren en vanuit die kracht bij te dragen aan onze samenleving.

Wij ontzeggen hen dat recht toch niet?

Anciaux: De integratiepolitiek is hoe langer hoe meer een assimilatiecultuur geworden. De eerste migranten werden nog met enig respect ontvangen, omdat ze kwamen om te werken, en wellicht vanuit het idee dat die mensen toch zouden terugkeren. Toen dat niet gebeurde, werd alles gezet op assimilatie: 'wij' vonden dat 'zij' zich moesten aanpassen aan 'ons'.

De integratiepolitiek is hoe langer hoe meer een assimilatiecultuur geworden.

Inburgering is toch niet verkeerd?

Anciaux: Natuurlijk niet, ik begrijp dat inburgeringsdiscours perfect: mensen moeten sterk gemaakt worden, zodat ze mee kunnen in onze samenleving. Daarom is het goed dat ze bijvoorbeeld Nederlands leren. Maar het moet tweerichtingsverkeer zijn. We moeten ons afvragen hoe we samen een nieuwe toekomst gaan bouwen, met respect voor ieders identiteit. Dat zouden Vlamingen beter dan wie ook moeten begrijpen.

Omdat Vlamingen zelf hebben moeten vechten voor hun identiteit.

Anciaux: Absoluut. Ik heb dat in Brussel altijd moeten doen. Ik ben Vlaams-nationalist geworden toen België nog symbool stond voor kapitaal, bourgeoisie en francofonie. Daar hebben wij tegen gevochten. Vandaag hebben de Vlamingen alles in handen. En wat doen ze? Ze doen net hetzelfde als wat hen jarenlang is aangedaan.

Wat vindt u van de Vlaamse plannen om de kinderbijslag te hervormen, zodat gezinnen met drie of meer kinderen erop achteruit zouden gaan?

Anciaux: Ik vind die plannen niet oké. Ik verdenk de N-VA van een bijzonder duidelijk maneuver: die grote gezinnen zijn toevallig in hoofdzaak gezinnen van etnisch-cultureel diverse afkomst. Ik vind dat bijzonder treurig, zeker omdat de N-VA duidelijk heeft gezegd dat de meeste gezinnen erop vooruit zullen gaan. (laconiek) De meeste wel, ja.

Ik verdenk de N-VA van een bijzonder duidelijk maneuver.

En een minderheid niet.

Anciaux: Eén bevolkingsgroep zal hiervan het slachtoffer zijn. Dat weet men en daar heeft men heel bewust voor gekozen. Ik vind dat zeer populistisch. En de meeste mensen zullen deze maatregel nog toejuichen ook, wees gerust. Ze zullen zeggen dat die vreemdelingen maar minder kinderen moeten maken - puur racisme is dat.

Joël De Ceulaer en Peter Casteels

Lees het uitgebreide interview met Bert Anciaux deze week in Knack.

'Ik ben altijd gefascineerd geweest door de strijd tegen apartheid in Zuid-Afrika', zegt SP.A-senator Bert Anciaux in een uitgebreid interview met Knack. 'En ik ken veel mensen die dat ook waren. Maar toen de apartheid eenmaal was afgeschaft, hebben wij hier dezelfde principes toegepast.'Pardon, wij kennen toch geen apartheid?Anciaux: Ik vind van wel. De fundamentele filosofie van apartheid ging over het ontnemen van de culturele identiteit. De zwarte Zuid-Afrikanen hadden zogezegd geen eigen geschiedenis, geen verleden waar ze trots op konden zijn. Dat was de boodschap die de blanken hen gaven. Wij doen precies hetzelfde, al vele jaren en in toenemende mate. Mensen die naar hier komen, ontzeggen wij het recht om hun eigen verleden te koesteren en vanuit die kracht bij te dragen aan onze samenleving.Wij ontzeggen hen dat recht toch niet?Anciaux: De integratiepolitiek is hoe langer hoe meer een assimilatiecultuur geworden. De eerste migranten werden nog met enig respect ontvangen, omdat ze kwamen om te werken, en wellicht vanuit het idee dat die mensen toch zouden terugkeren. Toen dat niet gebeurde, werd alles gezet op assimilatie: 'wij' vonden dat 'zij' zich moesten aanpassen aan 'ons'.Inburgering is toch niet verkeerd?Anciaux: Natuurlijk niet, ik begrijp dat inburgeringsdiscours perfect: mensen moeten sterk gemaakt worden, zodat ze mee kunnen in onze samenleving. Daarom is het goed dat ze bijvoorbeeld Nederlands leren. Maar het moet tweerichtingsverkeer zijn. We moeten ons afvragen hoe we samen een nieuwe toekomst gaan bouwen, met respect voor ieders identiteit. Dat zouden Vlamingen beter dan wie ook moeten begrijpen.Omdat Vlamingen zelf hebben moeten vechten voor hun identiteit.Anciaux: Absoluut. Ik heb dat in Brussel altijd moeten doen. Ik ben Vlaams-nationalist geworden toen België nog symbool stond voor kapitaal, bourgeoisie en francofonie. Daar hebben wij tegen gevochten. Vandaag hebben de Vlamingen alles in handen. En wat doen ze? Ze doen net hetzelfde als wat hen jarenlang is aangedaan.Wat vindt u van de Vlaamse plannen om de kinderbijslag te hervormen, zodat gezinnen met drie of meer kinderen erop achteruit zouden gaan?Anciaux: Ik vind die plannen niet oké. Ik verdenk de N-VA van een bijzonder duidelijk maneuver: die grote gezinnen zijn toevallig in hoofdzaak gezinnen van etnisch-cultureel diverse afkomst. Ik vind dat bijzonder treurig, zeker omdat de N-VA duidelijk heeft gezegd dat de meeste gezinnen erop vooruit zullen gaan. (laconiek) De meeste wel, ja.En een minderheid niet.Anciaux: Eén bevolkingsgroep zal hiervan het slachtoffer zijn. Dat weet men en daar heeft men heel bewust voor gekozen. Ik vind dat zeer populistisch. En de meeste mensen zullen deze maatregel nog toejuichen ook, wees gerust. Ze zullen zeggen dat die vreemdelingen maar minder kinderen moeten maken - puur racisme is dat. Joël De Ceulaer en Peter CasteelsLees het uitgebreide interview met Bert Anciaux deze week in Knack.