De cineast herhaalde dat hij het elke vorm van ontkenning van de Holocaust afkeurt. 'Ik vind het een beetje schokkend dat ik deze verklaring moet doen, aangezien ik me al mijn hele carrière en in al mijn films inzet voor de mensenrechten en de internationale wetten en sociale gelijkheid verdedig. En ik ken de geschiedenis van het negationisme goed. Het is het terrein van extreem rechts en daar heb ik niets mee te maken. Het is de angst voor het vreemde dat zich vertaalt in haat. Dat is totaal weerzin- en zorgwekkend', zei Loach.

De regisseur wilde zich niet rechtstreeks uitspreken over de verklaringen van Charles Michel. Maar hij zei wel: 'ik heb begrepen dat hij rechten studeerde aan deze universiteit. Geven ze er niet goed les of slaagde hij niet voor zijn examens? Want een goede advocaat weet dat je eerst de bewijzen moet bestuderen voor je tot een conclusie komt. Meneer Michel, kijk naar de feiten en neem dan uw woorden terug.'

Hij vroeg nadien of de premier zich ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van Israël geen vragen had gesteld bij de schending van het Internationaal recht door Israël of de bezetting van de Palestijnse gebieden.

De cineast herhaalde dat hij het elke vorm van ontkenning van de Holocaust afkeurt. 'Ik vind het een beetje schokkend dat ik deze verklaring moet doen, aangezien ik me al mijn hele carrière en in al mijn films inzet voor de mensenrechten en de internationale wetten en sociale gelijkheid verdedig. En ik ken de geschiedenis van het negationisme goed. Het is het terrein van extreem rechts en daar heb ik niets mee te maken. Het is de angst voor het vreemde dat zich vertaalt in haat. Dat is totaal weerzin- en zorgwekkend', zei Loach. De regisseur wilde zich niet rechtstreeks uitspreken over de verklaringen van Charles Michel. Maar hij zei wel: 'ik heb begrepen dat hij rechten studeerde aan deze universiteit. Geven ze er niet goed les of slaagde hij niet voor zijn examens? Want een goede advocaat weet dat je eerst de bewijzen moet bestuderen voor je tot een conclusie komt. Meneer Michel, kijk naar de feiten en neem dan uw woorden terug.' Hij vroeg nadien of de premier zich ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van Israël geen vragen had gesteld bij de schending van het Internationaal recht door Israël of de bezetting van de Palestijnse gebieden.