In een gezamenlijke mededeling zeggen de meerderheidspartijen dat er door de hervorming van de Senaat op kruissnelheid 37 miljoen euro bespaard zal worden. Gebaseerd op cijfers van de KUL-politicologen Bart Maddens en Jef Smulders schreef De Standaard dat de partijen zichzelf via de nieuwe wet op de partijfinanciering 8,1 miljoen euro extra gaven.

Maar volgens de meerderheidspartijen klopt dit niet. "Er is absoluut geen sprake van extra geld voor de politiek. Door de hervorming van de Senaat verdwijnt de financiering via dit kanaal. Dit zal in de toekomst verlopen via de Kamer. Het gaat dus niet over bijkomende middelen, wel over een verschuiving van middelen", luidt het in de mededeling.

'Wel degelijk bespaard'

"En we zetten wel degelijk de tering naar de nering: deze legislatuur zal er via federale weg in totaal 2,4 miljoen euro minder gaan naar de werking van de politieke partijen, door het niet-indexeren van de financiering in 2012, 2013 én 2014. Door de hervorming van de Senaat zal op kruissnelheid in totaal 37 miljoen euro bespaard worden en zullen er 40 politici minder zijn. Het is de eerste keer dat dit gebeurt in ons land".

Groen: 'Controle op partijfinanciering is versterkt'

Naast de meerderheidspartijen ontkent ook oppositiepartij Groen, die mee het akkoord over de staatshervorming sloot, dat de partijen zich door de nieuwe regels voor partijfinanciering verrijken. Volgens Groen-voorzitter Wouter Van Besien wordt de controle op de partijfinanciering zelfs versterkt.

"De zesde staatshervorming zorgt er als eerste staatshervorming ooit voor dat er 40 politici minder zullen zijn, dat er 2,4 miljoen euro minderen middelen naar de politieke partijen gaan, dat er 37 miljoen euro minder gaat naar de Senaat en dat de controle op de partijfinanciering wordt versterkt", luidt het.

"Alle voorbije staatshervorming kenden een constante: de politieke partijen kwamen er beter uit. In moeilijke tijden zoals we die vandaag kennen, was het voor Groen essentieel dat ook de politieke wereld op zoek ging naar efficiëntiewinsten in eigen schoot. De groenen hebben gevochten voor een serieuze besparing op vlak van aantal politici en middelen en hebben ook aangedrongen op een strengere controle." (Belga/AVE)

In een gezamenlijke mededeling zeggen de meerderheidspartijen dat er door de hervorming van de Senaat op kruissnelheid 37 miljoen euro bespaard zal worden. Gebaseerd op cijfers van de KUL-politicologen Bart Maddens en Jef Smulders schreef De Standaard dat de partijen zichzelf via de nieuwe wet op de partijfinanciering 8,1 miljoen euro extra gaven. Maar volgens de meerderheidspartijen klopt dit niet. "Er is absoluut geen sprake van extra geld voor de politiek. Door de hervorming van de Senaat verdwijnt de financiering via dit kanaal. Dit zal in de toekomst verlopen via de Kamer. Het gaat dus niet over bijkomende middelen, wel over een verschuiving van middelen", luidt het in de mededeling. 'Wel degelijk bespaard'"En we zetten wel degelijk de tering naar de nering: deze legislatuur zal er via federale weg in totaal 2,4 miljoen euro minder gaan naar de werking van de politieke partijen, door het niet-indexeren van de financiering in 2012, 2013 én 2014. Door de hervorming van de Senaat zal op kruissnelheid in totaal 37 miljoen euro bespaard worden en zullen er 40 politici minder zijn. Het is de eerste keer dat dit gebeurt in ons land".Groen: 'Controle op partijfinanciering is versterkt'Naast de meerderheidspartijen ontkent ook oppositiepartij Groen, die mee het akkoord over de staatshervorming sloot, dat de partijen zich door de nieuwe regels voor partijfinanciering verrijken. Volgens Groen-voorzitter Wouter Van Besien wordt de controle op de partijfinanciering zelfs versterkt. "De zesde staatshervorming zorgt er als eerste staatshervorming ooit voor dat er 40 politici minder zullen zijn, dat er 2,4 miljoen euro minderen middelen naar de politieke partijen gaan, dat er 37 miljoen euro minder gaat naar de Senaat en dat de controle op de partijfinanciering wordt versterkt", luidt het. "Alle voorbije staatshervorming kenden een constante: de politieke partijen kwamen er beter uit. In moeilijke tijden zoals we die vandaag kennen, was het voor Groen essentieel dat ook de politieke wereld op zoek ging naar efficiëntiewinsten in eigen schoot. De groenen hebben gevochten voor een serieuze besparing op vlak van aantal politici en middelen en hebben ook aangedrongen op een strengere controle." (Belga/AVE)