De commissie besprak de programmawet. Daarin staan onder andere maatregelen om in 2013 de strijd tegen de sociale fraude nog aan te scherpen. Crombez presenteerde tijdens de zitting de resultaten van een maatregel ter bestrijding van fictieve aansluitingen van zelfstandigen, die al op 1 oktober 2010 in werking trad. Met 54 procent heeft meer dan de helft van de buitenlanders die zich als ondernemer wil aansluiten niet de bedoeling een zelfstandige activiteit uit te oefenen. Om een verblijfsvergunning te kunnen krijgen, moeten die buitenlanders bij de sociale verzekeringsfondsen een specifiek attest aanvragen. Dat is evenwel een attest dat misbruikt kan worden om indirect een leefloon van het OCMW te krijgen. Zo gebeurt het dat mensen die niet beroepsactief zijn zich toch bij een sociaal verzekeringsfonds aansluiten als zelfstandige en daar geen sociale bijdragen voor hebben betaald of uitstel hebben verkregen. Het sociale verzekeringsfonds vraagt, om die praktijken te voorkomen, dat wie het attest aanvraagt een vragenlijst invult. De eerste negen maanden van 2011 werd aan 4.100 "starters" gevraagd zo'n lijst in te vullen. Na controle op de echtheid van de zelfstandigenactiviteit bleek dat slechts 1.886 personen effectief als zelfstandige wilden werken. (KAV)

De commissie besprak de programmawet. Daarin staan onder andere maatregelen om in 2013 de strijd tegen de sociale fraude nog aan te scherpen. Crombez presenteerde tijdens de zitting de resultaten van een maatregel ter bestrijding van fictieve aansluitingen van zelfstandigen, die al op 1 oktober 2010 in werking trad. Met 54 procent heeft meer dan de helft van de buitenlanders die zich als ondernemer wil aansluiten niet de bedoeling een zelfstandige activiteit uit te oefenen. Om een verblijfsvergunning te kunnen krijgen, moeten die buitenlanders bij de sociale verzekeringsfondsen een specifiek attest aanvragen. Dat is evenwel een attest dat misbruikt kan worden om indirect een leefloon van het OCMW te krijgen. Zo gebeurt het dat mensen die niet beroepsactief zijn zich toch bij een sociaal verzekeringsfonds aansluiten als zelfstandige en daar geen sociale bijdragen voor hebben betaald of uitstel hebben verkregen. Het sociale verzekeringsfonds vraagt, om die praktijken te voorkomen, dat wie het attest aanvraagt een vragenlijst invult. De eerste negen maanden van 2011 werd aan 4.100 "starters" gevraagd zo'n lijst in te vullen. Na controle op de echtheid van de zelfstandigenactiviteit bleek dat slechts 1.886 personen effectief als zelfstandige wilden werken. (KAV)