Péporté zei dat de meer dan 500 jaar oude processie de mensen ook aanspreekt "omdat het hen toelaat het hele lichaam in het gebed te betrekken". Sinds 2010 behoort de bedevaart tot het immateriële Werelderfgoed van de Unesco. Ook het groothertogelijk paar, Guillaume en Stéphanie van Luxemburg, bezocht de processie en sprong mee door de straten. Met de Lenteprocessie wordt elk jaar de dinsdag na Pinksteren Sint-Willibrordus (658-739) vereerd. Hij had als angelsaksische benedictijner monnik in 698 de abdij van Echternach opgericht als basis voor zijn missiewerk en werd na zijn dood in de kathedraal van Echternach bijgezet. De gelovigen springen in rijen van vijf van het ene op het andere been voorwaarts en zijwaarts. Volgens de overlevering was dit vroeger een soort heildans tegen epilepsie. Vandaag wordt het springen ook als boetedoening of als een uitdrukking van vroomheid en levensvreugde gezien. (Belga)

Péporté zei dat de meer dan 500 jaar oude processie de mensen ook aanspreekt "omdat het hen toelaat het hele lichaam in het gebed te betrekken". Sinds 2010 behoort de bedevaart tot het immateriële Werelderfgoed van de Unesco. Ook het groothertogelijk paar, Guillaume en Stéphanie van Luxemburg, bezocht de processie en sprong mee door de straten. Met de Lenteprocessie wordt elk jaar de dinsdag na Pinksteren Sint-Willibrordus (658-739) vereerd. Hij had als angelsaksische benedictijner monnik in 698 de abdij van Echternach opgericht als basis voor zijn missiewerk en werd na zijn dood in de kathedraal van Echternach bijgezet. De gelovigen springen in rijen van vijf van het ene op het andere been voorwaarts en zijwaarts. Volgens de overlevering was dit vroeger een soort heildans tegen epilepsie. Vandaag wordt het springen ook als boetedoening of als een uitdrukking van vroomheid en levensvreugde gezien. (Belga)