Na jarenlange dalingen is het hongerprobleem sinds 2015 weer groter aan het worden. De aantallen zitten terug op het niveau van 2010-2011, zo blijkt uit de jaarlijkse stand van zaken van de FAO en enkele andere organisaties. De honger neemt toe in bijna heel Afrika en - in mindere mate - in Latijns-Amerika en Zuidwest-Azië. In procent uitgedrukt heeft 10,8 procent van de wereldbevolking te weinig voedsel. In Oost-Afrika is dat zelfs meer dan 30 procent. Het wordt volgens het rapport dan ook "een immense uitdaging" om de VN-millenniumdoelstelling nog te halen om honger tegen 2030 uit de wereld te bannen. Bij de voorstelling van het rapport wees FAO-directeur José Graziano da Silva op nog een ander voedingsprobleem: obesitas. "Wellicht zijn er 10 miljoen meer mensen die obees zijn dan dat er ondervoed zijn", legde hij uit. "De aantallen zijn enorm en het probleem groeit razend snel." (Belga)