In 2002, het jaar van de uitbreiding, namen 17.045 papa's vaderschapsverlof. Dat aantal is sindsdien meer dan verdrievoudigd: in 2009 waren ze met 57.787, in 2010 met 58.948 en vorig jaar met 59.964. Elke werknemer die wordt tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst onder de wet van 3 juli 1978 - dat zijn werknemers in de privésector en contractuele werknemers in de openbare sector - kan vaderschapsverlof nemen. De tien dagen kunnen vrij worden gekozen binnen de vier maanden na de geboorte van het kindje. Tijdens de eerste drie dagen van het vaderschapsverlof behoudt de werknemer zijn volledige loon ten laste van zijn werkgever. De andere dagen krijgt de papa een uitkering van het ziekenfonds, ter waarde van 82 procent van zijn brutoloon. (Craig Holmes)

In 2002, het jaar van de uitbreiding, namen 17.045 papa's vaderschapsverlof. Dat aantal is sindsdien meer dan verdrievoudigd: in 2009 waren ze met 57.787, in 2010 met 58.948 en vorig jaar met 59.964. Elke werknemer die wordt tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst onder de wet van 3 juli 1978 - dat zijn werknemers in de privésector en contractuele werknemers in de openbare sector - kan vaderschapsverlof nemen. De tien dagen kunnen vrij worden gekozen binnen de vier maanden na de geboorte van het kindje. Tijdens de eerste drie dagen van het vaderschapsverlof behoudt de werknemer zijn volledige loon ten laste van zijn werkgever. De andere dagen krijgt de papa een uitkering van het ziekenfonds, ter waarde van 82 procent van zijn brutoloon. (Craig Holmes)