Met de regelmaat van de klok komen er berichten naar boven over geweld tegen hulpverleners. De Ambulanciersunie startte deze maand een grootschalige affichecampagne om de burgers hierrond te sensibiliseren.

Dat geweld tegen hulpverleners en andere 'beroepen van algemeen belang' dagelijkse kost is, blijkt nu ook uit de cijfers. Vorig jaar werden er 2.364 gevallen geregistreerd, of zowat zes per dag. De jaren voordien liggen de cijfers in dezelfde lijn.

In het nieuwe Strafwetboek dat nu in het parlement wordt besproken, worden de straffen verzwaard voor geweldplegingen op personen die een openbare functie uitoefenen. Voor gewelddaden tegen personen met een maatschappelijke functie kunnen de straffen zo oplopen tot maximum 15 jaar, afhankelijk van de zwaarte van het geweld.

Lanjri pleit ervoor om niet te wachten op een nieuwe regering om deze hervorming goed te keuren. 'Aan hulpverleners kom je niet, punt. Wie dat wel doet, riskeert zware straffen. Het respect voor hulpverleners en wat zij dagelijks doen moet hersteld worden', zegt Lanjri.

Met de regelmaat van de klok komen er berichten naar boven over geweld tegen hulpverleners. De Ambulanciersunie startte deze maand een grootschalige affichecampagne om de burgers hierrond te sensibiliseren. Dat geweld tegen hulpverleners en andere 'beroepen van algemeen belang' dagelijkse kost is, blijkt nu ook uit de cijfers. Vorig jaar werden er 2.364 gevallen geregistreerd, of zowat zes per dag. De jaren voordien liggen de cijfers in dezelfde lijn. In het nieuwe Strafwetboek dat nu in het parlement wordt besproken, worden de straffen verzwaard voor geweldplegingen op personen die een openbare functie uitoefenen. Voor gewelddaden tegen personen met een maatschappelijke functie kunnen de straffen zo oplopen tot maximum 15 jaar, afhankelijk van de zwaarte van het geweld. Lanjri pleit ervoor om niet te wachten op een nieuwe regering om deze hervorming goed te keuren. 'Aan hulpverleners kom je niet, punt. Wie dat wel doet, riskeert zware straffen. Het respect voor hulpverleners en wat zij dagelijks doen moet hersteld worden', zegt Lanjri.