Steeds meer Vlaamse steden en gemeenten overwegen de invoering van een lage-emissiezone (LEZ) om zo de meest vervuilende voertuigen te bannen. Antwerpen heeft al een LEZ en Gent wil er een invoeren in 2020. Mobiliteitsorganisatie VAB waarschuwt voor de mogelijke impact van de lage-emissiezones. Door de steeds strenger wordende regels zullen meer en meer dieselwagens de centra van steden en gemeenten niet meer binnen mogen. Volgens VAB gaat het om meer dan 1,5 miljoen dieselwagens tegen 2027. Volgens VAB zullen veel mensen overstappen op een elektrische of plug-in hybride wagen, maar ontbreekt het voorlopig nog vaak aan de nodige laadinfrastructuur. De organisatie nam de proef op de som in de Antwerpse binnenstad en kwam naar eigen zeggen tot een "zeer ontnuchterend resultaat". Zo zijn er volgens VAB voor de inwoners bijvoorbeeld onvoldoende laadpalen, is het logistiek omslachtig (kijken of er plaats is, wagen halen, opladen, terug halen en elders parkeren) en is de elektriciteitsprijs duur. VAB vindt dat steden en gemeenten die een LEZ invoeren eerst voldoende alternatieven, zoals het voorzien van voldoende laadinfrastructuur, moeten uitwerken. De organisatie is daarvoor ook een enquête gestart op www.vab.be/lez . De organisatie vindt dat steden ook meer oog moeten hebben voor de kwetsbare groepen. Het zijn vooral mensen die het financieel minder breed hebben die rijden met oudere en vaak minder propere wagens. "Zij beschikken niet over de middelen om een propere, duurdere wagen aan te schaffen, en hun vervoersalternatieven zijn dikwijls ook zeer beperkt. Vervoersarmoede dreigt", klinkt het. Steden en gemeenten die een LEZ invoeren, moeten volgens VAB daarom "extra alert" zijn voor die kwetsbare groepen. (Belga)

Steeds meer Vlaamse steden en gemeenten overwegen de invoering van een lage-emissiezone (LEZ) om zo de meest vervuilende voertuigen te bannen. Antwerpen heeft al een LEZ en Gent wil er een invoeren in 2020. Mobiliteitsorganisatie VAB waarschuwt voor de mogelijke impact van de lage-emissiezones. Door de steeds strenger wordende regels zullen meer en meer dieselwagens de centra van steden en gemeenten niet meer binnen mogen. Volgens VAB gaat het om meer dan 1,5 miljoen dieselwagens tegen 2027. Volgens VAB zullen veel mensen overstappen op een elektrische of plug-in hybride wagen, maar ontbreekt het voorlopig nog vaak aan de nodige laadinfrastructuur. De organisatie nam de proef op de som in de Antwerpse binnenstad en kwam naar eigen zeggen tot een "zeer ontnuchterend resultaat". Zo zijn er volgens VAB voor de inwoners bijvoorbeeld onvoldoende laadpalen, is het logistiek omslachtig (kijken of er plaats is, wagen halen, opladen, terug halen en elders parkeren) en is de elektriciteitsprijs duur. VAB vindt dat steden en gemeenten die een LEZ invoeren eerst voldoende alternatieven, zoals het voorzien van voldoende laadinfrastructuur, moeten uitwerken. De organisatie is daarvoor ook een enquête gestart op www.vab.be/lez . De organisatie vindt dat steden ook meer oog moeten hebben voor de kwetsbare groepen. Het zijn vooral mensen die het financieel minder breed hebben die rijden met oudere en vaak minder propere wagens. "Zij beschikken niet over de middelen om een propere, duurdere wagen aan te schaffen, en hun vervoersalternatieven zijn dikwijls ook zeer beperkt. Vervoersarmoede dreigt", klinkt het. Steden en gemeenten die een LEZ invoeren, moeten volgens VAB daarom "extra alert" zijn voor die kwetsbare groepen. (Belga)