Het aantal dak- en thuisloze jongeren en gezinnen is het afgelopen jaar fors toegenomen. En dat zorgt voor extra problemen, zeggen Brusselse en Vlaamse welzijnsorganisaties unaniem.

Minister van Welzijn Steven Vanackere (CD&V) bevestigt dat en wil meer geld om jongeren uit de dakloosheid te houden, zo bericht De Morgen maandag.

Met de winter voor de deur zien welzijnsorganisaties het aantal dak- en thuisloze gezinnen toenemen. Globale cijfers zijn niet voorhanden, maar op het terrein is de evolutie merkbaar. "Was thuisloosheid vroeger uitsluitend een zaak van alleenstaanden, dan worden we de laatste tijd steeds meer met hele gezinnen geconfronteerd", zegt Edwin Van Hollebeke, directeur van het Brusselse opvangtehuis Albatros. Met thuisloosheid wordt gedoeld op het ontbreken van een duurzame woonoplossing.

Het toegenomen aantal dak- en thuislozen vindt zijn oorsprong onder meer in de stijgende huurprijzen en groeiende armoede.

Vlaams minister van Welzijn Steven Vanackere (CD&V) bevestigt dat er steeds meer jonge en vrouwelijke daklozen zijn. De minister kondigt ook actie aan. "We werken nu volop aan een beleidsplan waarin we meer aandacht en budget vragen voor die groep. De bedoeling is onder meer om jongeren in de bijzondere jeugdzorg veel beter voor te bereiden op de zelfstandigheid. Dat kan door ze al voor hun achttiende meer vrijheid te geven, bijvoorbeeld met begeleid wonen." Ook voor de thuisbegeleiding van die jongeren wil Vanackere meer middelen voorzien.

Het aantal dak- en thuisloze jongeren en gezinnen is het afgelopen jaar fors toegenomen. En dat zorgt voor extra problemen, zeggen Brusselse en Vlaamse welzijnsorganisaties unaniem.Minister van Welzijn Steven Vanackere (CD&V) bevestigt dat en wil meer geld om jongeren uit de dakloosheid te houden, zo bericht De Morgen maandag.Met de winter voor de deur zien welzijnsorganisaties het aantal dak- en thuisloze gezinnen toenemen. Globale cijfers zijn niet voorhanden, maar op het terrein is de evolutie merkbaar. "Was thuisloosheid vroeger uitsluitend een zaak van alleenstaanden, dan worden we de laatste tijd steeds meer met hele gezinnen geconfronteerd", zegt Edwin Van Hollebeke, directeur van het Brusselse opvangtehuis Albatros. Met thuisloosheid wordt gedoeld op het ontbreken van een duurzame woonoplossing. Het toegenomen aantal dak- en thuislozen vindt zijn oorsprong onder meer in de stijgende huurprijzen en groeiende armoede. Vlaams minister van Welzijn Steven Vanackere (CD&V) bevestigt dat er steeds meer jonge en vrouwelijke daklozen zijn. De minister kondigt ook actie aan. "We werken nu volop aan een beleidsplan waarin we meer aandacht en budget vragen voor die groep. De bedoeling is onder meer om jongeren in de bijzondere jeugdzorg veel beter voor te bereiden op de zelfstandigheid. Dat kan door ze al voor hun achttiende meer vrijheid te geven, bijvoorbeeld met begeleid wonen." Ook voor de thuisbegeleiding van die jongeren wil Vanackere meer middelen voorzien.