De FRDO was er eind 2012 in geslaagd de vaak gesolliciteerde Maystadt te strikken. De afgelopen maanden probeerde hij een prioriteitenlijst op te stellen met de leden van de raad: vakbonden en werkgevers, en de milieu-, consumenten- en derdewereldorganisaties (ngo's). Hij raakte evenwel niet op één lijn met de werkgevers, onder meer over de vergroening van de fiscaliteit. Volgens de krant Le Soir had Maystadt het vorige week in een kamercommissie zelfs onomwonden over "te veel botsingen met het VBO". Staatssecretaris Verherstraeten houdt het ontslag nog in beraad, hij wil eerst nog een gesprek met Maystadt. (VAD)

De FRDO was er eind 2012 in geslaagd de vaak gesolliciteerde Maystadt te strikken. De afgelopen maanden probeerde hij een prioriteitenlijst op te stellen met de leden van de raad: vakbonden en werkgevers, en de milieu-, consumenten- en derdewereldorganisaties (ngo's). Hij raakte evenwel niet op één lijn met de werkgevers, onder meer over de vergroening van de fiscaliteit. Volgens de krant Le Soir had Maystadt het vorige week in een kamercommissie zelfs onomwonden over "te veel botsingen met het VBO". Staatssecretaris Verherstraeten houdt het ontslag nog in beraad, hij wil eerst nog een gesprek met Maystadt. (VAD)