Lees ook: Vlaamse fractieleiders klaar voor nieuwe jaar: 'Wat hebben we tot nu toe gezien van Bourgeois I?'
...

Met deze coalitie kreeg de Vlaming voor de eerste keer in jaren waarvoor hij of zij gestemd heeft. Voor een beleid dat niet betuttelt, maar wel ondersteunt, een beleid dat verder inzet op economische groei en werkgelegenheid beloont, een beleid dat beloont wie spaart, werkt, onderneemt.Zowel het federale als Vlaams regeerakkoord bevatten de blauwdruk voor verandering op heel wat terreinen. Ik ben er ook van overtuigd dat we na een jaar al een heel mooi resultaat mogen voorstellen. Dat was ook de conclusie van heel wat terugblikken in de media over 1 jaar Bourgeois. Alleen jammer dat de perceptie van kibbelkabinet dit overschaduwde. Voor een deel is dat inderdaad onze eigen verantwoordelijkheid. Maar dat doet niet af aan de verwezenlijkingen die er wel degelijk zijn. De N-VA speelt daar een cruciale rol in en neemt haar verantwoordelijkheid op Vlaams en federaal niveau. De Vlaming krijgt dus waar voor zijn geld. We doen wat we voor de verkiezingen beloofd hebben. De verandering is in gang gezet. Centraal daarbij staat voor mij de nieuwe rol van de overheid: een meer ondersteunende en minder pamperende overheid. Uiteraard zetten we verder in op de verandering die het regeerakkoord heeft uitgetekend. De sporen zijn gelegd, maar de trein moet nog heel wat kilometers doen. Het voornaamste speerpunt blijft het overeind houden van de broodnodige investeringen. Dat is al jaren de centrale betrachting van de Vlaamse regering en die mogen we ook in de toekomst niet laten schieten. Vroeg of laat krijg je toch de rekening onder de neus geduwd als je die verwaarloost. Het is om die investeringen overeind te houden dat we heel wat moeilijke besparingen doorvoerden. Het alternatief is schulden opbouwen voor lopende uitgaven of belastingen verhogen en zoals geweten zijn dat voor de N-VA geen opties.In de eerste plaats denk ik daarbij aan heel wat mobiliteitsknooppunten zoals Oosterweel en de verbreding van de Brusselse ring. Wat betreft Oosterweel heeft deze regering al heel wat knopen doorgehakt. Maar ook in het onderwijs en welzijnsvoorzieningen wordt geïnvesteerd. We blijven ook inzetten op innovatie, een beleidsdomein dat ikzelf van dichtbij opvolg. We doen dat niet alleen door meer geld te voorzien, maar ook door enkele structuurhervormingen door te voeren waardoor we efficiënter kunnen werken. Ik verwijs naar de samensmelting van het agentschap ondernemen en het IWT (Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie).Dan richt ik toch vooral mijn ogen op het Midden-Oosten. De beelden waarmee we de laatste vier jaar werden geconfronteerd laten geen mens onberoerd. En meer en meer lijken de verschillende lokale brandhaarden niet zo lokaal te zijn. De hele regio raakt stilaan gedestabiliseerd en de gevolgen (Syriëstrijders, vluchtelingen) strekken zich uit tot onze contreien. Niemand heeft echter een pasklaar antwoord. En ik denk dat we heel voorzichtig moeten zijn met opties zoals het inzetten van grondtroepen of sturen van wapens. Er zijn mij niet veel goeie voorbeelden uit het recente verleden bekend.Daarbij aansluitend worden het vooral beslissende maanden voor de Europese Unie. Ik ben absoluut fan van de Europese gedachte - ik begon mijn politieke carrière als medewerker op het Europees Parlement. De laatste jaren werden evenwel enkele structurele fouten bloot gelegd in de architectuur van de Unie. Als men dit in de top van die Europese toren niet begint in te zien loopt het project zelf gevaar. Onze fractie bulkt van talent. Dus kan ik alleen maar aanraden iedereen nauwlettend in de gaten houden. Parlementsvoorzitter Jan Peumans mist af en toe wat vuur in zijn parlement. Hoe plant u meer emotie in het debat te gooien? Hysterische taferelen zoals je die soms federaal meemaakt blijven ons inderdaad gespaard. Maar ik denk ook niet dat de mensen daar zitten op te wachten. Als je entertainment wil is er voldoende aanbod op televisie of op de podia van onze Vlaamse theaters. Een debat mag of moet natuurlijk op het scherpst van de snee gevoerd worden. Maar ik vind niet dat politici show moeten opvoeren enkel en alleen omwille van de media. Mensen willen goed beleid, en voor zij die dat volgen: duidelijke en inhoudelijk sterke parlementaire debatten. Ik laat dus graag de inhoud primeren. Op dat gebied is het Vlaamse Parlement inderdaad een stuk technischer. Maar zeker niet minder interessant, wel integendeel(JH)