'Vrees': het woord valt geregeld wanneer Maryam Jamshid praat over het grote inburgeringsplan van Bart Somers (Open VLD). De Vlaamse 'minister van Samenleven' presenteerde vorige maand zijn plannen in Knack. Het Agentschap Integratie en Inburgering moet wieden in het aanbod en zal alleen nog projecten voorstellen aan steden die minstens 7500 inwoners met niet-Europese migratieroots hebben.
...

'Vrees': het woord valt geregeld wanneer Maryam Jamshid praat over het grote inburgeringsplan van Bart Somers (Open VLD). De Vlaamse 'minister van Samenleven' presenteerde vorige maand zijn plannen in Knack. Het Agentschap Integratie en Inburgering moet wieden in het aanbod en zal alleen nog projecten voorstellen aan steden die minstens 7500 inwoners met niet-Europese migratieroots hebben. Als voorzitter van de Limburgse Integratieraad, ontwaart Jamshid in het plan-Somers een duidelijke evolutie in het Vlaamse beleid: meer en meer wordt doorgeschoven naar lokale besturen. 'Op zich is dat goed, maar ik vrees voor de specifieke noden van kleine gemeenten. De uitdagingen voor pakweg Zonhoven zijn heel anders dan die voor Genk. Houdt dit plan daar rekening mee, of is het vooral ingegeven door ideologie?' Meer macht voor de lokale burgemeester is dus niet per definitie goed? MaryamJamshid: Dat klopt. Kleine gemeenten hebben de middelen noch het personeel om integratieprojecten uit te rollen. Ik stel voor dat ze de krachten bundelen om samen dat criterium van 7500 inwoners met niet-Europese roots te halen. De lokale besturen staan steeds centraler in het integratieverhaal, terwijl dat vroeger een taak was van de hele samenleving, inclusief vrijwilligers. Mijn vrees is dat de nieuwe grote plannen de vrijwilliger wegdrukken.U hebt het vrijwilligerswerk van nabij meegemaakt. Jamshid: Toen ik tien jaar was, ben ik met mijn ouders en twee zussen per toeval in België beland. Als lid van het Afghaanse leger was mijn vader een doelwit van de taliban. Mijn moeder was erg geëmancipeerd. Onder het nieuwe regime hadden zij en haar drie dochters geen rechten meer. Na drie maanden werden we hier erkend als politieke vluchtelingen. Ons integratieproces is versneld omdat we in een buurt woonden met veel autochtone Hasselaars. We hebben nog steeds contact met de vrijwilligers die ons toen hebben geholpen. Volgens de linkse oppositie bouwt deze Vlaamse regering tal van 'pesterijen' in voor nieuwkomers. Denk aan het betalend maken van de inburgeringscursus vanaf volgend jaar. Jamshid: Ik kan leven met het betalend maken. Mijn moeder geeft lessen maatschappelijke oriëntatie, en zij hoort ook de verhalen van mensen die hun voeten eraan vegen. Door de betaling zal men zich sneller verantwoordelijk voelen. Maar het blijft een extra drempel. Bovendien is 360 euro veel geld voor de meeste vluchtelingen. Ook de onkosten voor het openbaar vervoer en kinderopvang vallen weg. Dat baart me zorgen. Minister Somers moet ervoor zorgen dat ze het kunnen betalen. Waaraan denkt u dan? Jamshid: De OCMW's zouden een voorschot kunnen geven via het leefloon. Sommige besturen zijn dat ook van plan, maar lang niet allemaal. Het is soms choquerend te zien hoe verschillend OCMW's van elkaar werken. Ik vraag minister Somers om een uniform systeem. Anders dreigt een grote groep mensen te worden gediscrimineerd. De 360 euro is niet de enige nieuwe drempel. Zo moeten nieuwkomers tien jaar hier wonen vooraleer ze toegang krijgen tot de Vlaamse Sociale Bescherming. Volgens Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) wordt het 'toegangsticket tot onze samenleving duurder'. Jamshid: Ik ben allergisch voor het woord 'ticket'. Dat doet me denken aan een pretpark. Een nieuwkomer is hier niet om fun te beleven. Het gaat om mensen die een tweede kans zoeken, heel vaak met goede bedoelingen - al zijn er rotte appels. Door meer en meer drempels in te voeren, verhoog je de kans op vervreemding, waarbij die mensen heel veel moeite zullen moeten doen om zich thuis te voelen. U bent ook een van de sleutelfiguren van het vernieuwingscongres van de CD&V in december. Ondertussen doet uw partij het slecht in de peilingen. Wat moet er anders? Jamshid: Wij blijven terecht weg van zwart-witdenken, maar we slagen er niet in om onze boodschap krachtiger te maken. In het midden van het bed liggen is niet meer sexy, maar ik ben er zeker van dat er mensen zijn die het weer sexy kunnen maken. Sammy Mahdi lijkt zijn zinnen te hebben gezet op het voorzitterschap. Zou hij een betere leider zijn dan Joachim Coens? Jamshid: (wikt haar woorden) Ik stoor me aan het debat over personen. De partij valt of staat niet met haar voorzitter. Maar Sammy is wel een van de mensen die dingen durft te zeggen. Zijn stijl spreekt een groot deel van de Vlamingen aan.