Het was het eerste speerpunt van kersvers Vlaams formateur Jan Jambon (N-VA) op zijn persconferentie op maandagmiddag. De drempels voor nieuwkomers die sociale rechten willen verwerven moeten omhoog. In de startnota van informateur Bart De Wever staan dan ook twee opvallende passages. Enerzijds moeten nieuwkomers zes maanden in Vlaanderen verblijven vooraleer ze recht hebben op kinderbijslag. Anderzijds moeten er vijf jaren verstrijken voor ze beroep kunnen doen op de Vlaamse sociale bescherming 'en andere sociale voordelen'.
...