Het staat zo goed als vast: iemand heeft bewust vervalste emails de wereld ingestuurd via SP.A. Eerder al beschreef Knack de combinatie van feitelijke en stilistische fouten waardoor aan de authenticiteit van de emails getwijfeld moest worden. De krant De Morgen concludeerde op basis van gelijkaardig onderzoek dat het om 'fake news' gaat en dat SP.A-voorzitter John Crombez zich erin heeft laten luizen.
...

Het staat zo goed als vast: iemand heeft bewust vervalste emails de wereld ingestuurd via SP.A. Eerder al beschreef Knack de combinatie van feitelijke en stilistische fouten waardoor aan de authenticiteit van de emails getwijfeld moest worden. De krant De Morgen concludeerde op basis van gelijkaardig onderzoek dat het om 'fake news' gaat en dat SP.A-voorzitter John Crombez zich erin heeft laten luizen. Via Kamerlid Hendrik Vuye (Vuye &Wouters) duikt nu een brief op die dat lijkt te bevestigen, al is de precieze oorsprong ervan ook voor hem onduidelijk. De tekst is opgesteld door de persoon die de emails doorspeelt aan Vuye en werd hem donderdag bezorgd samen met de laatste mail die hij in handen kreeg. Opvallend is dat zowel Crombez als Vuye hun informatie krijgen via een koerier, een soort loopjongen die als tussenpersoon fungeert tussen de politici en het bron van de lekken. Mogelijk gaat het om dezelfde bron, mogelijk ook niet.Die meest recente brief stelt dat de emails die SP.A publiek gemaakt heeft, gemanipuleerd zijn. 'Er zijn volgens die bron bewust fouten gestopt in de emails die SP.A toegespeeld kreeg,' zegt een sceptische Vuye. 'Het zou gaan om licht aangepaste versies van emails die wel echt bestaan. Of dat waar is, zal nog moeten blijken.'Wat daarvan de bedoeling kan zijn, is ook voor Vuye een vraagteken. Bovendien is niet geweten wie de brief heeft opgesteld. Relevant is in ieder geval wel dat minstens één lek zelf zegt dat de onregelmatigheden met opzet in de correspondentie zijn gestopt. Hoe past de brief in de onthullingen van de voorbije maand? Drie weken terug citeerde John Crombez op het Grote Defensiedebat van Knack voor het eerst uit een gelekte email. De tekst moest aantonen dat Defensieminister Steven Vandeput (N-VA) en zijn toen al ex-kabinetschef Claude Van de Voorde in september 2017 op de hoogte waren van studies om de Belgische F-16's langer in te zetten. Vorige week maandag bracht SP.A een tweede email naar buiten, en ook Hendrik Vuye onthulde dat hij een email in handen had gekregen - beide emails sloten aan op de claim die SP.A eerder maakte, dat Vandeput al langer op de hoogte was van studies waarover hij vervolgens gelogen zou hebben in het parlement. Terwijl Crombez op basis van de nieuwe onthulling het ontslag van de minister vroeg, hielden Vuye en Wouters een slag om de arm: zij vroegen enkel dat de minister zich eenduidig zou uitspreken over de authenticiteit ervan. 'Alle knipperlichten stonden bij ons op rood,' geeft Vuye toe. Intussen werd immers duidelijk dat er zo goed als zeker iets niet koosjer was met de gelekte correspondentie. Zo zou Van de Voorde persoonlijk ingegrepen hebben op het moment dat hij geen deel meer uitmaakte van het kabinet-Vandeput, en zou luitenant-kolonel Rudi Decrop studies uitgevoerd hebben over de Belgische F-16's terwijl hij al lang uit dat team weg was. Bovendien werd Vandeput niet aangeschreven via zijn persoonlijke emailadres, maar via een algemeen adres van zijn kabinet, info@vandeput.fgov.be. De twijfels werden een dag later bevestigd, toen Vuye een vierde email toegespeeld kreeg. Ook in die vierde email wemelde het van de fouten. Vuye suggereerde dan ook openlijk dat zijn fractie en SP.A mogelijk door externen werden misbruikt. 'Vergeet niet dat het slechts om prints gaat, niet om de emails zelf,' zegt hij. 'SP.A heeft een grote studiedienst en contacten binnen het leger: als zo'n partij dan met die berichten uitpakt, creëert dat een gevoel van geloofwaardigheid. Misschien wou iemand na SP.A ook ons te grazen nemen. Dan was Vuye&Wouters politiek dood geweest. Zonder de grote argwaan van Veerle Wouters was ik misschien zelf ook wel in de val getrapt.' De nu opgedoken brief wijst ondubbelzinnig in de richting van manipulatie. Want als er iets schort aan de twee emails die SP.A kreeg, geldt dat ook voor de twee die Vuye in handen kreeg. De lekken haken immers op elkaar in. Er is een email van begin april 2017, openbaar gemaakt door SP.A, die bijna onmiddellijk vooraf moet gaan aan de email van 11 april 2017 die via Vuye naar buiten kwam. En dan zijn er nog de emails van 6 (Vuye&Wouters) en 17 september 2017 (SP.A), waarvan de inhoud opnieuw op elkaar aansluit. De situatie ziet er daardoor als volgt uit: beide partijen kregen twee emails in handen. Het lek waarmee Hendrik Vuye en Veerle Wouters in contact staan, zaait twijfel over de emails van SP.A, maar haalt daarmee ook zijn eigen emails onderuit. En vervolgens beweert die persoon ook nog dat de vervalsingen terug gaan op authentieke, originele mails. Vuye: 'Iemand speelt hier een spelletje, maar mijn bron heeft me wel uitdrukkelijk gewaarschuwd dat de mails vervalst zijn.'