'Wacht, ik ga een zakdoek halen. Moet ik er voor u ook een meebrengen?' Voor het interview begint, staan we in de tuin van Mieke Maerten in Hoeilaart. Drie maanden nadat ze de euthanasie voor haar zoon Pieter (36) - vrijgezel, amateurcellist, in dienst van het KMI - mee had georganiseerd, is ze met de aanleg ervan begonnen. 'Deze tuin heeft mij gered. Hij is gegroeid uit verdriet, maar heeft sindsdien ook veel vreugde gebracht.'
...