FDF-voorzitter Olivier Maingain heeft in een interview met het Franstalige weekblad Télé-Moustique zijn afkeer voor een confederaal België herhaald. Hij verkiest nog liever een onafhankelijk Vlaanderen.

Ofwel krijgt de federale overheid de bevoegdheid om conflicten tussen autonome entiteiten te beslechten, inclusief wanneer de rechten van de minderheden niet nageleefd worden, ofwel moet
Vlaanderen zich maar onafhankelijk verklaren, aldus de FDF-voorzitter.

Maingain zegt alleen maar te kunnen herhalen wat hij al tijdens de verkiezingscampagne heeft benadrukt. 'Het FDF zal geen enkele stap naar het confederalisme ondersteunen zoals gevraagd door de Vlamingen, zijnde een Belgische staat die te vergelijken is met een lege schelp en een Brussels gewest dat onder controle van Vlaanderen staat'.

Voor de FDF-voorzitter is er maar één echt alternatief. Ofwel een
federaal systeem waarin de entiteiten over reële autonomie
beschikken, maar waarbij de staat conflicten tussen entiteiten kan beslechten of als één van de entiteiten de fundamentele rechten van bepaalde van haar inwoners niet naleeft.

Ofwel een staat zoals gevraagd door de Vlamingen die zelfs niet meer het bestaan van een dergelijke arbitrage-autoriteit lijken te verdragen. 'Als de N-VA werkelijk die grootste autonomie vraagt, is het beter Vlaanderen haar onafhankelijkheid te geven', aldus Maingain.

FDF-voorzitter Olivier Maingain heeft in een interview met het Franstalige weekblad Télé-Moustique zijn afkeer voor een confederaal België herhaald. Hij verkiest nog liever een onafhankelijk Vlaanderen.Ofwel krijgt de federale overheid de bevoegdheid om conflicten tussen autonome entiteiten te beslechten, inclusief wanneer de rechten van de minderheden niet nageleefd worden, ofwel moet Vlaanderen zich maar onafhankelijk verklaren, aldus de FDF-voorzitter. Maingain zegt alleen maar te kunnen herhalen wat hij al tijdens de verkiezingscampagne heeft benadrukt. 'Het FDF zal geen enkele stap naar het confederalisme ondersteunen zoals gevraagd door de Vlamingen, zijnde een Belgische staat die te vergelijken is met een lege schelp en een Brussels gewest dat onder controle van Vlaanderen staat'.Voor de FDF-voorzitter is er maar één echt alternatief. Ofwel een federaal systeem waarin de entiteiten over reële autonomie beschikken, maar waarbij de staat conflicten tussen entiteiten kan beslechten of als één van de entiteiten de fundamentele rechten van bepaalde van haar inwoners niet naleeft. Ofwel een staat zoals gevraagd door de Vlamingen die zelfs niet meer het bestaan van een dergelijke arbitrage-autoriteit lijken te verdragen. 'Als de N-VA werkelijk die grootste autonomie vraagt, is het beter Vlaanderen haar onafhankelijkheid te geven', aldus Maingain.