Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) toont zich niet onder de indruk van de kritiek van N-VA-Kamerlid Theo Francken. Die zegt dat de regering ten onrechte "geen punt" maakt van de gedwongen terugkeer van illegale vreemdelingen, en van illegale criminelen in het bijzonder.

De Block zegt in een reactie dat ze haar terugkeerbeleid onverminderd verderzet. "Daarbij blijven de accenten liggen op een humaan en correct beleid."

In het persbericht van De Block wordt Theo Francken niet een keer bij naam genoemd. De staatssecretaris gaat wel in op verschillende punten van kritiek die hij heeft geuit.

Gedwongen terugkeer

Dat er geen aandacht gaat naar de gedwongen terugkeer, klopt volgens De Block niet. "We hebben eerst de asielcrisis onder controle gebracht én ingezet op vrijwillige terugkeer," zegt ze, "maar we hebben ons evengoed gefocust op mensen die de openbare orde en veiligheid verstoren. Onder andere via het project SeFoR dat is opgericht om de bevelen om het grondgebied te verlaten, op te volgen."

Sinds maart 2013 werkt de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) bovendien nauwer samen met de Dienst Strafinrichtingen "waardoor het aantal illegale ex-gedetineerden dat gerepatrieerd wordt, stijgt".

Zowel wat de algemene gedwongen terugkeer betreft, als die van illegale ex-gedetineerden, is volgens de staatssecretaris een stijging op te tekenen. Uit de gevangenissen en de gesloten centra zijn in 2012 in totaal 378 ex-gedetineerden verwijderd, waarvan 165 in de eerste jaarhelft. In de eerste zes maanden van 2013 gaat het om 285 verwijderingen. "Een duidelijke stijging", aldus De Block.

In 2011 werden in totaal 3.708 mensen gedwongen gerepatrieerd naar hun thuisland of naar het EU-land waar ze Europa waren binnengekomen. Vorig jaar waren het er 3.847 en in de eerste helft van 2013 2.125, "wat, bij extrapolatie, opnieuw een stijging inhoudt".

Terugnameakkoorden

Theo Francken zei ook dat De Block meer moet inzetten op terugnameakkoorden met Marokko, Tunesië en Algerije. De Block repliceert dat zulke akkoorden volgens EU-regels via de EU moeten verlopen. Dat neemt niet weg dat ze "alles in het werk stelt om het pad naar deze akkoorden te effenen door bijvoorbeeld persoonlijk met de betrokken autoriteiten te gaan praten".

Tot slot wil ze verduidelijken ze dat de "illegale criminelen" waar Francken het over heeft in feite "vreemdelingen zijn die opgepakt zijn en waarvan een aantal niet of niet meteen verwijderd kan worden". Dat is het geval wanner het bijvoorbeeld om EU-vreemdelingen gaat of om mensen van wie de asiel- of regularisatieprocedure nog niet is afgerond. (Belga/EE)

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) toont zich niet onder de indruk van de kritiek van N-VA-Kamerlid Theo Francken. Die zegt dat de regering ten onrechte "geen punt" maakt van de gedwongen terugkeer van illegale vreemdelingen, en van illegale criminelen in het bijzonder. De Block zegt in een reactie dat ze haar terugkeerbeleid onverminderd verderzet. "Daarbij blijven de accenten liggen op een humaan en correct beleid." In het persbericht van De Block wordt Theo Francken niet een keer bij naam genoemd. De staatssecretaris gaat wel in op verschillende punten van kritiek die hij heeft geuit. Gedwongen terugkeer Dat er geen aandacht gaat naar de gedwongen terugkeer, klopt volgens De Block niet. "We hebben eerst de asielcrisis onder controle gebracht én ingezet op vrijwillige terugkeer," zegt ze, "maar we hebben ons evengoed gefocust op mensen die de openbare orde en veiligheid verstoren. Onder andere via het project SeFoR dat is opgericht om de bevelen om het grondgebied te verlaten, op te volgen." Sinds maart 2013 werkt de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) bovendien nauwer samen met de Dienst Strafinrichtingen "waardoor het aantal illegale ex-gedetineerden dat gerepatrieerd wordt, stijgt". Zowel wat de algemene gedwongen terugkeer betreft, als die van illegale ex-gedetineerden, is volgens de staatssecretaris een stijging op te tekenen. Uit de gevangenissen en de gesloten centra zijn in 2012 in totaal 378 ex-gedetineerden verwijderd, waarvan 165 in de eerste jaarhelft. In de eerste zes maanden van 2013 gaat het om 285 verwijderingen. "Een duidelijke stijging", aldus De Block. In 2011 werden in totaal 3.708 mensen gedwongen gerepatrieerd naar hun thuisland of naar het EU-land waar ze Europa waren binnengekomen. Vorig jaar waren het er 3.847 en in de eerste helft van 2013 2.125, "wat, bij extrapolatie, opnieuw een stijging inhoudt". Terugnameakkoorden Theo Francken zei ook dat De Block meer moet inzetten op terugnameakkoorden met Marokko, Tunesië en Algerije. De Block repliceert dat zulke akkoorden volgens EU-regels via de EU moeten verlopen. Dat neemt niet weg dat ze "alles in het werk stelt om het pad naar deze akkoorden te effenen door bijvoorbeeld persoonlijk met de betrokken autoriteiten te gaan praten". Tot slot wil ze verduidelijken ze dat de "illegale criminelen" waar Francken het over heeft in feite "vreemdelingen zijn die opgepakt zijn en waarvan een aantal niet of niet meteen verwijderd kan worden". Dat is het geval wanner het bijvoorbeeld om EU-vreemdelingen gaat of om mensen van wie de asiel- of regularisatieprocedure nog niet is afgerond. (Belga/EE)