Nadat het gisteren in het Vlaams Parlement ook al over de kwestie was gedebatteerd, boog ook de Kamer zich over het aantal plaatsen in de opvang voor jongeren met psychiatrische problemen. Maya Detiège (SP.A) en Nathalie Muylle (CD&V) voelden Maggie De Block aan de tand. 'Ik ben beschaamd', wierp Detiège De Block voor de voeten. Ze verwees naar de voorvallen van de afgelopen weken waarbij minderjarigen niet de zorg kregen die ze verdienen.

'Dat kan ik begrijpen', kaatste De Block de bal terug. 'De socialisten zijn jarenlang bevoegd geweest voor deze problematiek. Ik kan niet op een paar weken recht trekken wat jarenlang is scheefgegroeid.'

Net als Vlaams minster voor Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) benadrukte De Block het belang van overleg tussen de verschillende bestuursniveaus die sinds de staatshervorming bezorgd zijn voor het dossier.

Koen Geens: 'Liever een goed akkoord dan een slecht proces'

Belga
© Belga

Even voorheen vroeg de socialistische oppositie zich af waar nu de echte minister Geens heen was. Peter Vanvelthoven (SP.A) zag een andere minister van Justitie nu, dan de minister van Financiën uit de vorige regering. ' De regering-Di Rupo heeft beslist om financiële en fiscale fraude ernstig aan te pakken. Er zijn heel wat maatregelen genomen om dat op een serieuze manier te doen. Maar sinds de socialisten uit de regering zijn, kregen we heel wat andere signalen, vooral uit N-VA-hoek', vindt Vanvelthoven. 'Vindt u dan niet langer dat fiscale fraude tegen het algemeen belang ingaat?'

Koen Geens verdedigde tegen kritiek door te wijzen op de maatregelen die al genomen zijn, en bedankte Vanvelthoven voor zijn bezorgdheid. 'U hebt de echte minister Geens gisteren gezien in de commissie.'

'Ik heb liever een goed akkoord dan een slecht proces', zei Geens nog, die wil dat het parket op zijn kernbevoegdheden kan werken.

In Villa Politica gaf Koen Geens meer uitleg over het lijvig plan dat hij gisteren voorstelde. Hij benadrukte dat hij zware financiële fraude wel degelijk wil aanpakken.

Griet Smaers: 'Nog even wachten op de cijfers voor de begrotingscontrole'

Minister van Begroting, Hervé Jamar, Belga
Minister van Begroting, Hervé Jamar © Belga

De parlementsleden hadden ook heel wat vragen voor minister van Begroting Hervé Jamar (MR). Met de begrotingscontrole die eraan komt, wouden onder meer Griet Smaers (CD&V) en Daniel Senesael (PS) welke inspanningen er nu geleverd zullen moeten worden, en welke timing daar tegenover staat.

Opvallend, bij de PS ontpopt Laurette Onkelinx zich -net als tijdens de eerste zittingen van het parlement in oktober- tot kwelduivel van Jamar. De oppositie haalt heel wat decibels boven om haar vraag om cijfers te ondersteunen.

Die geeft Jamar uiteindelijk niet. 'We zullen in aanloop naar de begrotingscontrole drie werkgroepen oprichten' kondigt hij aan. '1. fiscale inkomsten, 2. sociale zekerheid en 3. primaire uitgaven. Als men mij nu al om conclusies vraagt, nog voor het Monitoringcomité, dan vraagt men mij om hier te werken met een glazen bol.'

'We zullen dus nog even moeten wachten', besloot Griet Smaers. De cijfers van het monitoringcomité worden in de loop van vanavond (donderdagavond, nvdr.) verwacht.

Minuut stilte voor Tunis

Aan het begin van de zitting waren er ook nog enkele vragen over de aanslag in Tunis van gisteren. Minister van Veiligheid Jan Jambon (N-VA) stelde dat de aanslagen geen reden vormen om de terreurdreiging hier te verhogen.

De Kamerleden namen ook enkele minuten stilte in acht uit eerbied voor de slachtoffers van de aanslag.

Nadat het gisteren in het Vlaams Parlement ook al over de kwestie was gedebatteerd, boog ook de Kamer zich over het aantal plaatsen in de opvang voor jongeren met psychiatrische problemen. Maya Detiège (SP.A) en Nathalie Muylle (CD&V) voelden Maggie De Block aan de tand. 'Ik ben beschaamd', wierp Detiège De Block voor de voeten. Ze verwees naar de voorvallen van de afgelopen weken waarbij minderjarigen niet de zorg kregen die ze verdienen.'Dat kan ik begrijpen', kaatste De Block de bal terug. 'De socialisten zijn jarenlang bevoegd geweest voor deze problematiek. Ik kan niet op een paar weken recht trekken wat jarenlang is scheefgegroeid.'Net als Vlaams minster voor Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) benadrukte De Block het belang van overleg tussen de verschillende bestuursniveaus die sinds de staatshervorming bezorgd zijn voor het dossier.Even voorheen vroeg de socialistische oppositie zich af waar nu de echte minister Geens heen was. Peter Vanvelthoven (SP.A) zag een andere minister van Justitie nu, dan de minister van Financiën uit de vorige regering. ' De regering-Di Rupo heeft beslist om financiële en fiscale fraude ernstig aan te pakken. Er zijn heel wat maatregelen genomen om dat op een serieuze manier te doen. Maar sinds de socialisten uit de regering zijn, kregen we heel wat andere signalen, vooral uit N-VA-hoek', vindt Vanvelthoven. 'Vindt u dan niet langer dat fiscale fraude tegen het algemeen belang ingaat?'Koen Geens verdedigde tegen kritiek door te wijzen op de maatregelen die al genomen zijn, en bedankte Vanvelthoven voor zijn bezorgdheid. 'U hebt de echte minister Geens gisteren gezien in de commissie.''Ik heb liever een goed akkoord dan een slecht proces', zei Geens nog, die wil dat het parket op zijn kernbevoegdheden kan werken.In Villa Politica gaf Koen Geens meer uitleg over het lijvig plan dat hij gisteren voorstelde. Hij benadrukte dat hij zware financiële fraude wel degelijk wil aanpakken.De parlementsleden hadden ook heel wat vragen voor minister van Begroting Hervé Jamar (MR). Met de begrotingscontrole die eraan komt, wouden onder meer Griet Smaers (CD&V) en Daniel Senesael (PS) welke inspanningen er nu geleverd zullen moeten worden, en welke timing daar tegenover staat. Opvallend, bij de PS ontpopt Laurette Onkelinx zich -net als tijdens de eerste zittingen van het parlement in oktober- tot kwelduivel van Jamar. De oppositie haalt heel wat decibels boven om haar vraag om cijfers te ondersteunen.Die geeft Jamar uiteindelijk niet. 'We zullen in aanloop naar de begrotingscontrole drie werkgroepen oprichten' kondigt hij aan. '1. fiscale inkomsten, 2. sociale zekerheid en 3. primaire uitgaven. Als men mij nu al om conclusies vraagt, nog voor het Monitoringcomité, dan vraagt men mij om hier te werken met een glazen bol.''We zullen dus nog even moeten wachten', besloot Griet Smaers. De cijfers van het monitoringcomité worden in de loop van vanavond (donderdagavond, nvdr.) verwacht.Aan het begin van de zitting waren er ook nog enkele vragen over de aanslag in Tunis van gisteren. Minister van Veiligheid Jan Jambon (N-VA) stelde dat de aanslagen geen reden vormen om de terreurdreiging hier te verhogen.De Kamerleden namen ook enkele minuten stilte in acht uit eerbied voor de slachtoffers van de aanslag.