Wat is de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen?

Het Vlaams Belang heeft in de lopende legislatuur wel degelijk gewogen op het beleid. Dat in december jl. twee bijzonder zware begrotingsposten uit het budget 2012 werden gehaald (de ruiterhal en de uitbreiding van cc Ter Dilft), is mede het gevolg van de kritiek aangaande de kostprijs ervan, die het Vlaams Belang al in een vroeg stadium is beginnen te uiten.

De Vlaams Belang fractie ligt aan de basis van de kritische houding die er in Bornem bestaat ten aanzien van een aantal intergemeentelijke verenigingen (Ivarem), de Gemeentelijke Holding, enz. Het jongste jaar werd de CD&V-meerderheid herhaaldelijk gebroken.

Zonder dat iemand daarom zijn eigen ideeën verloochent, heerst er immers een goede verstandhouding tussen de vier oppositiepartijen (SP.A, Vlaams Belang, Open VLD en Groen). Die verstandhouding boven partijgrenzen heen ten bate van de gemeente, willen wij handhaven.

De inzet van de gemeenteverkiezingen is het tot stand brengen van een stabiele meerderheid, die met oog voor haar financiële beperkingen Bornem handhaaft als een levendige maar veilige gemeente die haar landelijk en typisch Klein-Brabants karakter weet te behouden, door het evenwicht tussen open ruimte, wonen en bedrijven in stand te houden. Maar ook een nieuwe meerderheid die de arrogantie van de macht afzweert en die rekening houdt met wat er leeft bij de bevolking.

Wie worden de winnaars, wie de verliezers?

Dat zal van de kiezers afhangen. Politici kunnen stemmen winnen of verliezen, maar uiteindelijk zijn het de inwoners die zich winnaar of verliezer zullen kunnen noemen.

Wat is van belang in uw gemeente?

Voor het Vlaams Belang moeten de belangrijkste doelstellingen voor Bornem tijdens de volgende jaren, de volgende zijn:

- Een gezond financieel beleid door het wegwerken van het structureel financieel tekort
- het behoud van het evenwicht tussen wonen, bedrijven en open ruimte ten voordele van het landelijk karakter dat Bornem nog altijd heeft
- het sociaal weefsel in stand houden door het ondersteunen van het verenigingsleven en het ter beschikking stellen van gedegen infrastructuur voor sport en cultuur
- tegengaan van diefstallen en inbraken door de inzet van moderne methodes (SD)

U komt ook op bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 en heeft een duidelijke visie over uw stad of dorp?

Stuur dan uw antwoorden op onze drie vragen - en een foto van uzelf - door naar simon.demeulemeester@knack.be.

Wat is de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen?Het Vlaams Belang heeft in de lopende legislatuur wel degelijk gewogen op het beleid. Dat in december jl. twee bijzonder zware begrotingsposten uit het budget 2012 werden gehaald (de ruiterhal en de uitbreiding van cc Ter Dilft), is mede het gevolg van de kritiek aangaande de kostprijs ervan, die het Vlaams Belang al in een vroeg stadium is beginnen te uiten. De Vlaams Belang fractie ligt aan de basis van de kritische houding die er in Bornem bestaat ten aanzien van een aantal intergemeentelijke verenigingen (Ivarem), de Gemeentelijke Holding, enz. Het jongste jaar werd de CD&V-meerderheid herhaaldelijk gebroken. Zonder dat iemand daarom zijn eigen ideeën verloochent, heerst er immers een goede verstandhouding tussen de vier oppositiepartijen (SP.A, Vlaams Belang, Open VLD en Groen). Die verstandhouding boven partijgrenzen heen ten bate van de gemeente, willen wij handhaven. De inzet van de gemeenteverkiezingen is het tot stand brengen van een stabiele meerderheid, die met oog voor haar financiële beperkingen Bornem handhaaft als een levendige maar veilige gemeente die haar landelijk en typisch Klein-Brabants karakter weet te behouden, door het evenwicht tussen open ruimte, wonen en bedrijven in stand te houden. Maar ook een nieuwe meerderheid die de arrogantie van de macht afzweert en die rekening houdt met wat er leeft bij de bevolking. Wie worden de winnaars, wie de verliezers?Dat zal van de kiezers afhangen. Politici kunnen stemmen winnen of verliezen, maar uiteindelijk zijn het de inwoners die zich winnaar of verliezer zullen kunnen noemen. Wat is van belang in uw gemeente?Voor het Vlaams Belang moeten de belangrijkste doelstellingen voor Bornem tijdens de volgende jaren, de volgende zijn: - Een gezond financieel beleid door het wegwerken van het structureel financieel tekort - het behoud van het evenwicht tussen wonen, bedrijven en open ruimte ten voordele van het landelijk karakter dat Bornem nog altijd heeft - het sociaal weefsel in stand houden door het ondersteunen van het verenigingsleven en het ter beschikking stellen van gedegen infrastructuur voor sport en cultuur - tegengaan van diefstallen en inbraken door de inzet van moderne methodes (SD)