'Het was surrealistisch', zo reageert Ludo Abicht op wat gisteren is gebeurd in Kazerne Dossin. Op het laatste nippertje werd daar de Ambassadeurs voor de Vrede-prijsuitreiking van Pax Christi afgelast. Reden: vredesactiviste Brigitte Herremans, naast Artsen Zonder Grenzen een van de laureaten voor de prijs, zou 'gevoelig liggen bij een deel van de Joodse gemeenschap'.
...

'Het was surrealistisch', zo reageert Ludo Abicht op wat gisteren is gebeurd in Kazerne Dossin. Op het laatste nippertje werd daar de Ambassadeurs voor de Vrede-prijsuitreiking van Pax Christi afgelast. Reden: vredesactiviste Brigitte Herremans, naast Artsen Zonder Grenzen een van de laureaten voor de prijs, zou 'gevoelig liggen bij een deel van de Joodse gemeenschap'. Abicht, een eminent kenner van het Jodendom, met verschillende publicaties erover op zijn naam, is kwaad. Hij sloot later aan bij het evenement en hoorde van mensen die op tijd aanwezig waren in Kazerne Dossin dat ze waren buitengezet net nadat ze een filmpje over de voorgaande laureaten hadden bekeken. 'Gewoon buitengezet. Gelukkig zijn ze opgevangen door de mensen van de bibliotheek van Mechelen. De zionisten hebben gewonnen. Was ik erbij geweest, ik zou opgeroepen hebben om te blijven zitten. Echt waar. Dat ze er dan maar de politie bij hadden gehaald. Dat zou de juiste reactie geweest zijn. Jammer genoeg was ik te laat.'Abicht deelt de mening van Herman Van Goethem, oud-directeur van Kazerne Dossin, dat de afgelasting van de prijsuitreiking ongehoord is. 'Dit is een museum van de Vlaamse Gemeenschap, betaald met Vlaams belastinggeld én met de expliciete missie om alle vormen van mensenrechtenschendingen aan de kaak te stellen. Maar van bepaalde mensen mag het louter een gewijde plek zijn die niet mag worden "bezoedeld" door iemand als Brigitte Herremans. (cynisch) Mooi, hè, deze overwinningen? Wat een triomf, ze hebben Israël gered, hoor. Dit is de dictatuur van een kleine groep. En dat tegen Pax Christi, of all people! Een organisatie die niets anders doet dan voor anderen opkomen.'Abicht is formeel over wie achter de afgelasting zit. 'Dit is gebeurd op bevel van twee zionisten, André Gantman (N-VA) en Claude Marinower (Open VLD). Zij hebben de rest van de raad van bestuur opgedragen om die mensen buiten te zetten. Het is raar dat Diane Verstraeten, de voorzitster van het dagelijks bestuur, niets zegt.'Diane Verstraeten blijft onbereikbaar voor commentaar, Claude Marinower wil niet reageren en André Gantman wil alleen kwijt 'dat de beslissing is genomen'. Hij staat achter die beslissing, maar wil geen verklaring geven over waarom hij zo gebeten is op Herremans. 'Wie wil weten wat ik over mevrouw Herremans denk, moet maar mijn boek uit 2008 lezen, Jood zijn is een avontuur, of Joods Actueel raadplegen.'Volgens Abicht zal dit incident veel schade toebrengen aan het imago van de Joodse gemeenschap in België. 'Dit is antisemitisch. De steun van de doorsneeburger voor de Joodse gemeenschap zal er niet door groeien. De kleine fractie die hiervoor verantwoordelijk is, is totaal aan het vervreemden van de rest van de bevolking. Brigitte en ik, antisemieten? Wij zijn zelfs geen antizionisten, lees ons interview in Knack nog eens na. Wij verdedigen het recht op het bestaan van Israël. Maar wij hebben wel nog het recht om te zeggen dat wat de staat Israël doet met Palestijnen absoluut ongehoord is. En dat heeft niks met antisemitisme te maken.'