De vaststelling komt uit een antwoord van Schauvliege op een vraag van Vlaams parlementslid Willem-Frederik Schiltz (Open Vld). Uit de resultaten van de meetpunten van de Vlaamse Milieumaatschappij binnen de LEZ blijkt dat er in de eerste helft van dit jaar meer overschrijdingen waren van het daggemiddelde voor fijn stof. Dat houdt in dat er meer dan 50 microgram per kubieke meter fijn stof is gemeten. Vlaams Minister van LeefmilieuJoke Schauvliege reageert voorzichtig. 'Om een wetenschappelijk onderbouwde uitspraak te doen over het effect van de LEZ op de concentraties gemeten in de omgevingslucht, is het nog te vroeg', aldus de minister.

'Om bijvoorbeeld de effecten van de meteorologische invloed uit te sluiten, moeten we over een langere tijdreeks beschikken. Een onderbouwde uitspraak op basis van gemeten concentraties is daarom pas mogelijk op middellange termijn, drie tot vijf jaar.'

Volgens Schauvliege moet ook rekening worden gehouden met het anticiperend gedrag van de inwoners, aangezien de LEZ al twee jaar eerder is aangekondigd. 'Wellicht heeft een aantal mensen uit Antwerpen geanticipeerd op de invoering bij het aanschaffen van een nieuwe wagen. Het effect van de invoering zal dus al ten dele aanwezig geweest zijn voor de effectieve invoering op 1 februari 2017.'

De vaststelling komt uit een antwoord van Schauvliege op een vraag van Vlaams parlementslid Willem-Frederik Schiltz (Open Vld). Uit de resultaten van de meetpunten van de Vlaamse Milieumaatschappij binnen de LEZ blijkt dat er in de eerste helft van dit jaar meer overschrijdingen waren van het daggemiddelde voor fijn stof. Dat houdt in dat er meer dan 50 microgram per kubieke meter fijn stof is gemeten. Vlaams Minister van LeefmilieuJoke Schauvliege reageert voorzichtig. 'Om een wetenschappelijk onderbouwde uitspraak te doen over het effect van de LEZ op de concentraties gemeten in de omgevingslucht, is het nog te vroeg', aldus de minister. 'Om bijvoorbeeld de effecten van de meteorologische invloed uit te sluiten, moeten we over een langere tijdreeks beschikken. Een onderbouwde uitspraak op basis van gemeten concentraties is daarom pas mogelijk op middellange termijn, drie tot vijf jaar.' Volgens Schauvliege moet ook rekening worden gehouden met het anticiperend gedrag van de inwoners, aangezien de LEZ al twee jaar eerder is aangekondigd. 'Wellicht heeft een aantal mensen uit Antwerpen geanticipeerd op de invoering bij het aanschaffen van een nieuwe wagen. Het effect van de invoering zal dus al ten dele aanwezig geweest zijn voor de effectieve invoering op 1 februari 2017.'