In 2016 engageerde Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege zich samen met lokale besturen en industrie om de luchtkwaliteit te verbeteren. Toen was de ambitie om daling van de uitstoot het fijnstof en stikstofdioxide, twee belangrijke luchtvervuilende stoffen, sinds 2003 verder te zetten.

Dat blijkt te lukken in Gent, maar in de haven is de concentratie (industrieel) fijn stof sinds 2016 gestagneerd. De bevoegdheid voor heel wat industrie ligt daar bij de Vlaamse overheid. 'Waar wij bevoegdheden hebben, nemen we onze verantwoordelijkheid duidelijk op', zegt Gents schepen van milieu Tine Heyse (Groen).

In lijn met eerdere studies, zoals Curieuzeneuzen, dalen de concentraties stikstofdioxide in de agglomeratie Gent en in de kanaalzone. Maar het terugdringen van de uitstoot van fijn stof, de tweede polluent die het Luchtactieplan wil reduceren, verloopt minder vlot.

Hoewel in de Gentse agglomeratie en de Gentse Kanaalzone die luchtvervuiling sinds 2003 afneemt, tonen meetpunten in de kanaalzone nu een stagnatie. Het laatste jaar is er zelfs een lichte stijging te zien op één meetpunt. De Europese jaargrenswaarde wordt weliswaar gehaald, de WHO-richtwaarde, die maximaal 3 dagen met een concentratie hoger dan 50 microgram/m3 toelaat, niet.

De oorzaak ligt vooral bij staalreus ArcelorMittal en zijn hoge emissies. Het departement Omgeving van de Vlaamse overheid beklemtoont wel dat het staalbedrijf al grote inspanningen levert voor het terugdringen van haar emissies. Het staalbedrijf moet tegen 2020 ook rookgasrecirculatie toepassen op haar grootste fabriek, wat een zeer substantiële impact zal hebben op de uitstoot.

In 2016 engageerde Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege zich samen met lokale besturen en industrie om de luchtkwaliteit te verbeteren. Toen was de ambitie om daling van de uitstoot het fijnstof en stikstofdioxide, twee belangrijke luchtvervuilende stoffen, sinds 2003 verder te zetten. Dat blijkt te lukken in Gent, maar in de haven is de concentratie (industrieel) fijn stof sinds 2016 gestagneerd. De bevoegdheid voor heel wat industrie ligt daar bij de Vlaamse overheid. 'Waar wij bevoegdheden hebben, nemen we onze verantwoordelijkheid duidelijk op', zegt Gents schepen van milieu Tine Heyse (Groen). In lijn met eerdere studies, zoals Curieuzeneuzen, dalen de concentraties stikstofdioxide in de agglomeratie Gent en in de kanaalzone. Maar het terugdringen van de uitstoot van fijn stof, de tweede polluent die het Luchtactieplan wil reduceren, verloopt minder vlot. Hoewel in de Gentse agglomeratie en de Gentse Kanaalzone die luchtvervuiling sinds 2003 afneemt, tonen meetpunten in de kanaalzone nu een stagnatie. Het laatste jaar is er zelfs een lichte stijging te zien op één meetpunt. De Europese jaargrenswaarde wordt weliswaar gehaald, de WHO-richtwaarde, die maximaal 3 dagen met een concentratie hoger dan 50 microgram/m3 toelaat, niet. De oorzaak ligt vooral bij staalreus ArcelorMittal en zijn hoge emissies. Het departement Omgeving van de Vlaamse overheid beklemtoont wel dat het staalbedrijf al grote inspanningen levert voor het terugdringen van haar emissies. Het staalbedrijf moet tegen 2020 ook rookgasrecirculatie toepassen op haar grootste fabriek, wat een zeer substantiële impact zal hebben op de uitstoot.