Een monsterverlies van 2 miljard euro: daar stevent de ziekenhuissector volgens een studie van Belfius op af. De coronacrisis speelt daar natuurlijk een grote rol in. Ziekenhuizen maken winst door het intensieve gebruik van hoogtechnologische medische installaties en die prestaties vallen nu weg. Reden te meer, vindt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A), om de hele financiering te herdenken. 'Een monsterwerk', zegt Luc Van Gorp, topman van de Christelijke Mutualiteit (CM).
...

Een monsterverlies van 2 miljard euro: daar stevent de ziekenhuissector volgens een studie van Belfius op af. De coronacrisis speelt daar natuurlijk een grote rol in. Ziekenhuizen maken winst door het intensieve gebruik van hoogtechnologische medische installaties en die prestaties vallen nu weg. Reden te meer, vindt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A), om de hele financiering te herdenken. 'Een monsterwerk', zegt Luc Van Gorp, topman van de Christelijke Mutualiteit (CM). Luc Van Gorp: Hij wordt door vriend en vijand gezien als iemand met een visie en een sterke wil. Deze minister gelooft net als ik in een brede kijk op gezondheid. Hij stelt de juiste vragen en probeert antwoorden te formuleren, samen met de mensen in het veld. Van Gorp: Zonder een sterke wil zal het niet gebeuren. Ik heb heel veel vertrouwen in Frank Vandenbroucke. Nog eens rondjes draaien, dat komt neer op het failliet van het systeem. De politieke verantwoordelijken moeten de moed hebben om de eerste stap te nemen. Dit werk zal 10 tot 15 jaar in beslag nemen. Vandenbroucke wil de medische apparatuur rechtstreeks financieren vanuit de overheid. Is dat een revolutionair idee? Van Gorp:(lachje) Dat is geen nieuw denkspoor. Volgens mij moeten we ons vooral afvragen of we niet de verkeerde vraag stellen. Van Gorp: De vraag die we ons moeten stellen is: wíllen we dat die medische apparatuur rendeert? Van Gorp: Marc Noppen, de ceo van het UZ Brussel, heeft gezegd dat wij kunnen repareren als de besten, maar niet preventief kunnen werken. We zijn daar niet voor opgeleid. Terwijl corona duidelijk maakt dat het systeem onderuitgaat omdát het stoelt op prestatiegeneeskunde. We zouden daarentegen net iets moet krijgen wanneer we iets níét hoeven te doen. Het beste brandweerkorps is het korps dat geen enkele brand hoeft te blussen. Moet een ziekenhuis geen gezondheidshuis worden? Van Gorp: Er moet een redelijke bezoldiging komen. Er zijn mensen die exuberant veel verdienen. Soms hoor je dat niemand zich daarmee te moeien heeft. Ik vind van wel. De financiering loopt via overheidsgeld, u en ik betalen. Bij de CM hebben we een ethisch advies gemaakt of het wel te verantwoorden valt dat er zo veel verschillen zijn tussen wat artsen verdienen. Van Gorp: Nee, dat is niet te verantwoorden. En het blijft een taboe: niemand durft te zeggen wat hij of zij verdient. Let wel, binnen de CM zeggen we dat een arts goed zijn kost mag verdienen. Maar het is niet uit te leggen dat technische prestaties een groot honorarium opleveren, en dat veel praten met je patiënt niets opbrengt.