Het stof is nog niet helemaal neergedwarreld wanneer we Louis Tobback maandagochtend spreken in de buurt van de Brusselse Grasmarkt. SP.A-voorzitter John Crombez heeft een aantal partijprominenten naar het Brusselse hoofdkwartier gesommeerd voor een crisisvergadering: bij het ter perse gaan van Knack is Leuven de enige centrumstad waar de partij verzekerd is van het burgemeesterschap. Wat later op de dag zal de SP.A-voorzitter het vertrouwen krijgen van zijn partijbestuur, maar zijn positie staat ongetwijfeld onder druk. Niet het minst omdat Crombez in augustus in De Morgen aankondigde dat hij ermee zou kappen als de uitslagen zouden tegenvallen.
...