De nota van Smet voert drie lerarenstatuten in, stelt dat scholen associaties van minstens 10.000 leerlingen moeten vormen en dat de netten op termijn moeten opgaan in één net. De onderwijskoepel van de steden en gemeenten is hiervoor niet te vinden. OVSG zegt dat er over andere belangrijke dossiers, zoals het secundair onderwijs en het deeltijds kunstonderwijs, enkel nota's zijn uitgebracht "die niet helemaal zijn uitgediscussieerd". "Als er voor deze belangrijke dossiers geen knopen kunnen worden doorgehakt, zou dan één publiek net met associaties van 10.000 leerlingen een oplossing kunnen bieden? Helemaal niet. Het voorstel is onrealistisch en er bestaat momenteel geen voldoende politieke meerderheid voor. Dergelijke schaalvergrotingsvoorstellen kiezen voor het management en niet voor de leerling en zijn ouders. Bovendien wordt het engagement van de lokale besturen die onderwijs inrichten, miskend. Het samenbrengen van basis- en secundair onderwijs in zo'n associatie is evenmin werkbaar. De organisatie, schaal en inplanting zijn in de twee onderwijsniveaus totaal verschillend. Bovendien is ook het getal van 10.000 leerlingen niet realistisch: als dat aantal in grotere steden nog bereikt kan worden, dan gaat het in West-Vlaanderen bijvoorbeeld meteen om de hele provincie", luidt de kritiek. (KVH)

De nota van Smet voert drie lerarenstatuten in, stelt dat scholen associaties van minstens 10.000 leerlingen moeten vormen en dat de netten op termijn moeten opgaan in één net. De onderwijskoepel van de steden en gemeenten is hiervoor niet te vinden. OVSG zegt dat er over andere belangrijke dossiers, zoals het secundair onderwijs en het deeltijds kunstonderwijs, enkel nota's zijn uitgebracht "die niet helemaal zijn uitgediscussieerd". "Als er voor deze belangrijke dossiers geen knopen kunnen worden doorgehakt, zou dan één publiek net met associaties van 10.000 leerlingen een oplossing kunnen bieden? Helemaal niet. Het voorstel is onrealistisch en er bestaat momenteel geen voldoende politieke meerderheid voor. Dergelijke schaalvergrotingsvoorstellen kiezen voor het management en niet voor de leerling en zijn ouders. Bovendien wordt het engagement van de lokale besturen die onderwijs inrichten, miskend. Het samenbrengen van basis- en secundair onderwijs in zo'n associatie is evenmin werkbaar. De organisatie, schaal en inplanting zijn in de twee onderwijsniveaus totaal verschillend. Bovendien is ook het getal van 10.000 leerlingen niet realistisch: als dat aantal in grotere steden nog bereikt kan worden, dan gaat het in West-Vlaanderen bijvoorbeeld meteen om de hele provincie", luidt de kritiek. (KVH)