Dat voorstel mag dan wel geen impact hebben op de vergoedingen voor de burgemeesters en schepenen, want hun verloning is namelijk gekoppeld aan die van de parlementsleden. Dat staat te lezen in een resolutie die in de nacht van donderdag op vrijdag is ingediend door Open VLD, CD&V, N-VA, Groen en SP.A en die unaniem werd goedgekeurd in het Vlaams Parlement.

De voorbije dagen laaide een felle discussie op over de besparingen in het Vlaams Parlement zelf. Maandag legde parlementsvoorzitter Liesbeth Homans een besparingsplan op tafel. Dat plan voorzag onder meer in 6 procent besparingen op de werkingsmiddelen, de fractietoelagen en de partijdotaties.

Het plan botste aanvankelijk op een 'njet' van Open VLD. Maar na forse krantenkoppen en bakken kritiek gingen de Vlaamse liberalen toch akkoord. Maar Open VLD wilde meteen een stap verder gaan en meteen ook 5 procent besparen op de lonen van de parlementsleden.

Eerst wilde Open VLD-fractieleider Willem-Frederik Schiltz daarvoor een amendement indienen tijdens de begrotingsbespreking in het parlement. Maar na druk overleg met de coalitiepartners en andere partijen in het halfrond veranderde dat amendement in een resolutie.

In die resolutie vraagt het parlement aan het Uitgebreid Bureau om tegen de begrotingsaanpassing van mei 2020 een voorstel uit te werken waarbij er, naar analogie met de Kamer, vijf procent gesnoeid wordt op de parlementaire personeelskosten. 'Wat federaal kan, moet Vlaams minstens even goed kunnen', zegt hoofdindiener Willem-Frederik Schiltz.

Belangrijke voorwaarde is wel dat de ingreep volgens de indieners 'geen negatieve impact' mag hebben op de lokale besturen. De lonen van alle burgemeesters en schepenen in Vlaanderen hangen namelijk automatisch samen met de parlementaire vergoeding van de leden van het Vlaams Parlement. Daar moet dus technisch nog een mouw aan gepast worden.

Verder wordt in de resolutie afgesproken om het bredere debat over de 'hervormingen van de politieke werking en structuren' aan te gaan.

Oppositiepartij SP.A had nog een bijkomend amendement ingediend om de 5 procent loonsverlaging ook toe te passen op de weddes van de ministers, maar dat amendement werd weggestemd. 'Dat is bijzonder hypocriet. Iedereen gelijk voor wet: we doen het voor parlementsleden dan is het niet meer dan logisch hetzelfde te doen voor ministers', betreurt SP.A-fractieleider Hannelore Goeman. Volgens Open VLD-fractieleider Schiltz kan die besparing op de kabinetten mee aan bod komen in de bredere hervorming.

Dat voorstel mag dan wel geen impact hebben op de vergoedingen voor de burgemeesters en schepenen, want hun verloning is namelijk gekoppeld aan die van de parlementsleden. Dat staat te lezen in een resolutie die in de nacht van donderdag op vrijdag is ingediend door Open VLD, CD&V, N-VA, Groen en SP.A en die unaniem werd goedgekeurd in het Vlaams Parlement.De voorbije dagen laaide een felle discussie op over de besparingen in het Vlaams Parlement zelf. Maandag legde parlementsvoorzitter Liesbeth Homans een besparingsplan op tafel. Dat plan voorzag onder meer in 6 procent besparingen op de werkingsmiddelen, de fractietoelagen en de partijdotaties. Het plan botste aanvankelijk op een 'njet' van Open VLD. Maar na forse krantenkoppen en bakken kritiek gingen de Vlaamse liberalen toch akkoord. Maar Open VLD wilde meteen een stap verder gaan en meteen ook 5 procent besparen op de lonen van de parlementsleden. Eerst wilde Open VLD-fractieleider Willem-Frederik Schiltz daarvoor een amendement indienen tijdens de begrotingsbespreking in het parlement. Maar na druk overleg met de coalitiepartners en andere partijen in het halfrond veranderde dat amendement in een resolutie. In die resolutie vraagt het parlement aan het Uitgebreid Bureau om tegen de begrotingsaanpassing van mei 2020 een voorstel uit te werken waarbij er, naar analogie met de Kamer, vijf procent gesnoeid wordt op de parlementaire personeelskosten. 'Wat federaal kan, moet Vlaams minstens even goed kunnen', zegt hoofdindiener Willem-Frederik Schiltz. Belangrijke voorwaarde is wel dat de ingreep volgens de indieners 'geen negatieve impact' mag hebben op de lokale besturen. De lonen van alle burgemeesters en schepenen in Vlaanderen hangen namelijk automatisch samen met de parlementaire vergoeding van de leden van het Vlaams Parlement. Daar moet dus technisch nog een mouw aan gepast worden. Verder wordt in de resolutie afgesproken om het bredere debat over de 'hervormingen van de politieke werking en structuren' aan te gaan. Oppositiepartij SP.A had nog een bijkomend amendement ingediend om de 5 procent loonsverlaging ook toe te passen op de weddes van de ministers, maar dat amendement werd weggestemd. 'Dat is bijzonder hypocriet. Iedereen gelijk voor wet: we doen het voor parlementsleden dan is het niet meer dan logisch hetzelfde te doen voor ministers', betreurt SP.A-fractieleider Hannelore Goeman. Volgens Open VLD-fractieleider Schiltz kan die besparing op de kabinetten mee aan bod komen in de bredere hervorming.